Workshopy rozvoj ľudského mozgu - SMART Brain

aktívny rozvoj mozgu - nová éra poznania človeka - najnovšie výskumy neurovedy a behaviorálne prístupy a princípy aplikované v manažérskej a firemnej praxi

Workshopy rozvoj ľudského mozgu:

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu v službách manažérov.
90% rozhodnutí vychádza z nášho podvedomia a emócií, nie z logiky...
náš mozog je výrazne racionalizujúci, nie racionálny...

Čo to znamená pre manažérov?

Napriek častému presvedčeniu, že sa manažéri rozhodujú na základe faktov a logických argumentov - ich rozhodnutia vychádzajú z ich nevedomých pocitov. Cieľom mozgu je hľadať vzorce a automatizovať ľudské rozhodnutia a konanie.
viac informácii nájdete v PDF prezentácii
  • spoznáte revolučné zistenia v chápaní fungovania ľudského mozgu
  • odhalíte ako cielene stimulovať váš mozog a vybrané mozgové funkcie
  • spoznáte ako emócie riadia náš život a ovpyvňujú manažérsku prácu
  • zvýšenie schopnosti koncentrácie na náročné úlohy a v náročných situáciach
  • spoznáte prečo sa bojíte zmeny a prečo sa držíme STATUS QUO
  • zistíte ako a prečo len 5% nášho fungovania mozgu je naozaj autentické a nové
0% nové inšpirácie výskumov neurovedy a behaviorálne metódy v praxi

Moderný leadership a mozog v práci

TOP trendy moderného leadershipu, zaujímavé inšpirácie a moderné manažérske trendy z pohľadu neurovedy a behaviorálnych metód a prístupov aplikované v každodennej práci
Získajte fascinujúce inšpirácie na workshope -TOP trendy moderného leadershipuTOP manažérske trendy z pohľadu neurovedy a behaviorálnych metódNeuroveda a fungovanie nášho mozgu v práci

Efektívny mozog

menej stresu a lepšie výsledky

Tréning mozgu - posilnite svoj mozog

praktické kroky a návody aktívneho rozvoja schopností vášho mozgu podľa neurovedy

Vybrané témy workshopu

zistíte ako efektívne a aktívne podporovať zdravie vášho mozgu
odhalíte ako cielene stimulovať váš mozog a vybrané mozgové funkcie
zistíte ako predchádzať zhoršujúcemu sa stavu vášho mozgu a ako podporiť vaše kognitívne schopnosti
spoznáte najnovšie výskumy neurovedy, ktoré vysvetľujú naše emocionálne reakcie a správanie

Neuroleadership v praxi

líderské schopnosti a neuroveda

Vybrané témy workshopu

spoznáte prečo robia aj rozumní lídri neracionálne až hlúpe rozhodnutia
zistíte prečo sa rozhodujeme na základe našich starých - historických mozgových máp
zistíte ako podporiť realizáciu zmeny podľa princípov fungovania ľudského mozgu
spoznáte kľúčové princípy fungovania mozgu potrebné pre efektívneho lídra
pochopíte prečo mozog potrebuje vzory a prečo rešpektujeme autority

Ako sa efektívne sústrediť

predpoklady pre "koncentrovaný mozog" a ako funguje "Pracovná pamäť"

Vybrané témy workshopu

zvýšenie schopnosti koncentrácie na náročné úlohy a v náročných situáciach
ako funguje mozog pri koncentrácii a ako efektívne podporovať schopnosť sústredenia
možnosti a schopnosti ako udržať pozornosť v kľúčových momentoch a ako rozvíjať pozornosť

ako funguje naša krátkodobá pamäť a jej vplyv na koncentráciu
ako dlho dokáže mozog udržať koncentráciu
mozog a vitalita, potreba energie, správna strava
mozog a potrebný oddych počas práce

Moderný mozog - mozog zmeny

odhalíte prečo ostávame pri starých veciach, aj keď nám už nevyhovujú

Social Brain workshop

ľudský mozog v digitálnom svete a v sociálnych médiach

Vybrané témy workshopu

spoznáte proces vzniku závislostí na sociálnych médiach a technológiach
pochopíte našu potrebu nasledovania davu a potešenie mozgu z pravidiel
moderné média a mozog - ako sa mení vnútorná štruktúra nášho mozgu
sociálna konformita a nasledovanie davu, kopírovanie okolia a sociálne média

Emocionálna inteligencia - EQ

odhalíte ako emócie ovplyvňujú naše rozhodovanie

Vybrané témy workshopu

spoznáte ako emócie riadia náš život a ovpyvňujú manažérsku prácu
zistíte ako efektívne a prakticky zvýšiť svoju emocionálnu inteligenciu - EQ
spoznáte najnovšie výskumy neurovedy, ktoré vysvetľujú naše emocionálne reakcie a správanie
zistíte prečo emócie odlišujú úspešných ľudí od priemerných a lepšie pochopíte prekážky v živote

Aktívny super mozog

čo nám bráni a čo nás podporuje v rozvoji - aktívny a výkonný mozog zvyšuje kvalitu nášho života

Vybrané témy workshopu

spoznáte ako dopamín podporuje a vyvoláva závislosti - sladké jedlá, sex, drogy
spoznáte prečo sa bojíte zmeny a prečo sa držíme STATUS QUO
získate nové fakty o učení, fungovaní pamäti a rozvoji mentálnych schopností
spoznáte najnovšie trendy v oblasti starostlivosti o ľudský mozog

pochopíte ako mozgové mapy riadia náš život - konanie, naše emócie, rozhodovanie
spoznáte nové princípy učenia mozgu a zmeny mozgových máp
pochopíte ako a kedy multitasking ohrozuje naše životy
pochopíte ako neuroplasticita mozgu mení váš život
spoznáte vybrané top objavy neurovedy a ich aplikáciu v manažérskej praxi

Neuro coaching

efektívny coaching z pohľadu neurovedy - Brain based coaching

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe