Komplexné portfólio manažérskeho vzdelávania a rozvoja

inovatívne manažérske vzdelávanie a rozvoj - vzdelávanie nebolo nikdy dôležitejšie ako je dnes

Manažérske vzdelávanie

komplexný systém manažérskeho vzdelávania a rozvoja - inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností pre potreby a nároky 21. storočia, efektívny Brain Based Coaching

Moderné vzdelávanie


lepšie chápanie ľudského správania a rozhodovania, inovatívne formy vzdelávania

Vzdelávanie 6.0


zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov, efektívny rozvoj ľudí

Viac informácii
TOP workshopy
Manažérske zručnosti | Líderské zručnosti | Projektový manažment | HR Biznis Partnering | Komunikačné a Prezentačné zručnosti | Firemná stratégia a Rolovanie cieľov | Interný zákazník | Riadenie inovácii | Realizácia zmeny - change management
Inovatívne workshopy
Inšpiratívne workshopy

Management consulting

praktický systém aplikácie know - how a dosahovania výsledkov priamo v praxi, aktívna podpora, zameranie na realizáciu, používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov

Realizácia v praxi


podpora vašich ľudí v dosahovaní efektívnejších výsledkov prostredníctvom spoločnej práce u vás vo firme

Biznis solutions


na projektoch pracujeme spoločne s vašimi ľuďmi, aby dosiahli požadované ciele a konkrétne výsledky

Viac informácii
Zvýšenie efektivity
Operational Excellence - Projektový manažment | Zavedenie projektového manažmentu a PMO | Operational Excellence - Efektívny systém riadenia | Efektívna realizácia firemných cieľov | Lean a 5S | Expertný Coaching
COMM-PASS Solutions
Technické workshopy

SMART Brain - neuroveda

nové chápanie ako funguje ľudský mozog z pohľadu neurovedy a dopad na prácu manažéra, neuro-princípy manažérskeho rozhodovania, práca pod stresom - toxické efekty pre mozog a telo

Ľudský mozog


praktické využívanie výskumov neurovedy v modernej manažérskej praxi, ako ľudský mozog ovláda naše správanie a konanie

Výskumy neurovedy


nový pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu

Viac informácii
Aktívny rozvoj mozgu
Tréning mozgu - posilnite svoj mozog | Emocionálna inteligencia - EQ (emocionálny mozog) | Moderný mozog - mozog zmeny | Social Brain workshop - ľudský mozog a sociálne média | Efektívny mozog - menej stresu a lepšie výsledky | Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum
Mozog pre manažérov
Mozog v živote

Vitality manažment

moderné prístupy a aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela v pracovnom prostredí, na vlastných skúsenostiach a príkladoch z vašj praxe spoznáte ako náš manažérsky a pracovný štýl ovpyvňuje naše zdravie

Stres a preťažnie


moderné možnosti, ako vytvoriť kvalitnejšie pracovné podmienky pre vašich ľudí

Sedavý štýl prace


podpora ľudí v ich zdravšom fungovaní - zdravá firma - zdravé firemné prostredie - zdravá firemná kultúra

Viac informácii
Vitalita a energia
Syndróm vyhorenia manažéra | Ergonómia v praxi - mýty a fakty | Aktívny mozog - aktívne telo | Efektívne riadenie stresu | Ako si udržať energiu počas celého dňa | Mozog, pohyb a pracovný výkon | Stres, energia, emócie a nálada počas pracovného dňa
Sedavé zamestnanie
Pohyb v práci

Moderné vzdelávanie - Education 6.0

neuro-agilita a výskumy neurovedy
89%
inovácie vo vzdelávaní
79%
podpora vitality a emocionálnej stability
91%
efektívna podpora v praxi
99%

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe

Praktická a dynamická forma vzdelávania

jednotlivé manažérske témy - ich rozsah a hlĺbka sú počas workshopov prispôsobované potrebám účastníkov
získavanie manažérskeho know - how prebieha na reálnych situáciach z praxe účastníkov
0%
REÁLNE VÝSLEDKY NA WORKSHOPE
počas workshopu si účastníci vytvoria svoj akčný plán realizácie potrebných zmien vo firemnej praxi
0%
KONKRÉTNE PRÍKLADY ÚČASTNÍKOV
účastníci aplikujú získané know - how na reálnych situáciach z ich praxe - aktívna podpora v praxi