Manažérske vzdelávanie a rozvoj

viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte

Manažérske zručnosti

Manažérske zručnosti - soft skills, firemné vzdelávanie a rozvoj, manažérske vzdelávanie, rozvoj a workshopy

Projektový manažment

Moderný projektový manažment podľa medzinárodných štandardov
komplexná realizácia projektu - plánovanie, spôsob realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu

HR rozvoj a stratégia

Efektívny rozvoj a implementácia HR stratégie, moderný HR biznis partnering, TOP trendy v HR

Líderské zručnosti

Líderské zručnosti, Corporate Leadership, Social Brain Leadership, Neuro-leadership, efektívny rozvoj leaderstva v praxi

Firemná stratégia a rozvoj

Strategické ciele firmy, realizácia firemných cieľov, strategický rozvoj firmy

Komplexné manažérske programy

Komplexné biznis programy, Operational Excellence programy, Rozvojové série firemných workshopov

Osobnostný rozvoj

Osobnostný rast, efektívny osobnostný rozvoj v súlade s najnovšími výskumami neurovedy o fungovaní ľudského mozgu v pracovnom prostredí

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe