Manažérske zručnosti

manažérske zručnosti - soft skills - aktívny rozvoj tak, aby ste dosiahli efektívnejšie výsledky zo vzdelávania priamo v praxi a tak dosiahli vyššiu návratnosť z investície do vzdelávania

Manažérske vzdelávanie a Brain Based Coaching

Inovácie a zmeny a dosahovanie výsledkov

zistíte ako funguje ľudský mozog a prečo nám bráni zmeniť seba alebo čokoľvek v našom okolí

Vybrané témy workshopu

Pochopíte prečo je tak náročné niečo inovovať a ako dosiahnuť vzájomnú spoluprácu a podporu, aby vaše zmeny a inovácie prinášali reálny dopad v praxi
Spoznáte praktické nástroje a konkrétne postupy ako realizovať zmeny a dosahovať inovácie v praxi - či už vo vlastnej práci alebo širšej spolupráci vašeho oddelenia alebo viacerých oddelení
Spoznáte ako efektívne podporovať motiváciu meniť veci a realizovať inovácie
Zistíte TOP prekážky zmeny a inovácii a spôsoby ako ich eliminovať
Spoznáte prečo ľudia ignorujú aj logické a jednoznačné argumenty pri realizácii zmien

Efektívna práca - viac radosti z práce

ako si udržať energiu počas dňa

Ako predchádzať vyhoreniu

kde a ako získať energiu

Vybrané témy workshopu

sebauspokojenie a spokojnosť v práci
ako nájsť vnútornú motiváciu, môj osobnostný rozvoj a moja práca
neformálna komunikácia v tíme
ako byť žiadaný manažér a obľúbený líder
aktívne zvýšenie angažovanosti
ako sa učíme a rozvíjame podľa najnovších výskumov neurovedy

Práca pod stresom - stres, skrytý zabijak

ako efektívne inovovať a zároveň dokázať pracovať pod stresom

Pracovný nápor a preťaženosť

práca v súvislostiach, schopnosť pracovať samostatne a zároveň podporiť tím

Vybrané témy workshopu

práca v súvislostiach, schopnosť pracovať samostatne a zároveň podporiť tím
ako zvládať pracovný nápor, schopnosť stanoviť si priority, vedieť sa správne rozhodovať medzi rôznymi možnosťami, mítingami
kedy a prečo klesá môj pracovný výkon, rastie chybovosť
ako stíhať stále rastúce tempo práce a zvládať zvyšujúce sa nároky na mňa

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe

Asertívna komunikácia

zvýšenie osobného vplyvu a schopnosti presvedčiť

Interný zákazník - interná spolupráca

docieliť, aby si partnerské strany navzájom poskytovali to, čo skutočne potrebujú

Vybrané témy workshopu

Ako reaguje náš mozog podľa výskumov neurovedy pri vzájomnej spolupráci a realizácii výsledkov v praxi
Ako efektívne prekonať confimation bias, ktorý nám bráni otvorene vnímať potreby nášho partnera - interného zákazmíka
Docieliť, aby si partnerské strany navzájom poskytovali to, čo skutočne potrebujú
Lepšie pochopenie kto je môj interný zákazník, prečo a pre koho som ja interný zákazník a prečo?
Reálny pohľad na to, čo ja poskytujem ostatným a zároveň vnímanie opačného pohľadu - ako druhá strana vníma to, čo jej ja poskytujem - kvalita mojej práce
Interný zákazník a vzájomné pochopenie dvoch strán - ponúkame si navzájom to, čo naozaj potrebujeme - výstupy a výsledky mojej práce
Ako prekonať vzájomný nesúhlas a potrebu navzájom bojovať pri spoločných úlohách
Biznis hodnota a spolupráca na každej úrovni

Riadenie stresu a konfliktov

ako ostať kľudný a pokojný aj napriek stresovým situáciám

Vybrané témy workshopu

Zníženie negatívneho stresu v práci manažéra vo firme
Zvýšenie individuálnej zodpovednosti a produktivity
Lepšie prijímanie rozhodnutí
Získanie schopnosti pochopenia reálnych príčin stresu
Odhalenie mýtov a faktov o strese
Správne pochopenie existencie stresu a osvojenie si praktických nástrojov práce so stresom
Správne chápanie stresových situácii, príčin stresu a následkov stresu
Zníženie negatívneho stresu pomocou praktických nástrojov a postupov
Zvýšenie produktivity a osobnej motivácie u manažérov a členov tímu
Rozdiel medzi strachom a stresom
Zlepšenie tímovej spolupráce a nálady v tíme
Zlepšenie schopností prijímania rozhodnutí v náročných a stresových situáciách - znižovanie stresu iných a možnosti zníženia stresu mimo našej kontroly