Líderské zručnosti

získanie zručností a schopností efektívneho lídra, budovanie vlastnej sebahodnoty a reálneho vplyvu na svoje okolie

Vedenie tímov - faktor XYZ

multigeneračné riadenie - špecifiká, motivácie, rozdielne pohľady a potreby generácii XYZ vo firemnej praxi

Vybrané témy workshopu

Podpora tímovej práce
Získanie zručností a schopností efektívneho lídra, budovanie vlastnej sebahodnoty a reálneho vplyvu na svoje okolie v podmienkach tímovej práce
Vybrané pravidlá a budovania tímu
Lídrom ma nerobí moja pozícia - lídrom sa stávam svojími činmi v spolupráci s tímom
Dosiahnutie tímovej práce vyššej úrovne - presun od "pracovných skupín" k reálnym tímom
Aktívne riadenie dynamického vzťahu medzi tímom a firmou - vplyv firemného prostredia
Spoznanie prekážok tímovej práce a osvojenie si spôsobov ich prekonávania

Aktívne workshopy - aktívny rozvoj

moderné workshopy - aktívny rozvoj lídrov & high potentials

Vybrané témy workshopu

Koučing na pracovisku
Umenie ovplyvňovania
Vyjednávacie zručnosti
Emocionálna inteligencia
Riešenie problémov
Rozhodovanie a logická argumentácia
Ako zmeniť dáta na informácie
Spätná väzba
Produktívna konverzácia
Kritické myslenie
Prežitie lídra v modernom svete
Time Management
Motivácia jedinca a tímu
Hodnotenie, rozvoj a motivovanie ľudí

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe

Moderný leadership na projektoch:

Spoznáte projektový manažment najmä z pohľadu najnovších výskumov neurovedy, manažérskeho správania a aplikácie poznania behaviorálnych prístupov a metód v oblasti moderného riadenia projektov.

Moderný a agilný manažment aktívne reaguje na požiadavky nového biznis prostredia, integruje technickú stránku projektov, projektové systémy a nástroje.
viac informácii nájdete v PDF prezentácii
  • projektové myslenie a TOP manažérske trendy
  • počas workshopu pracujete na vlastných - reálnych projektoch
  • podpora pri tvorbe návrhu a realizácií vášho konkrétneho projektu
  • zvládanie work & life balance v projektovom prostredí
  • menej stresu, preťaženia a viac podnetov k aktívnemu rozvoju
  • vyššia pridaná hodnota manažérov pre firmu a svoj tím
0% vlastná aktivita a rozvoj

Leadership & progresívne riadenie projektov - dosahujete výrazné úspory

0%
ŠETRÍTE ČAS PROJEKTU
0%
ŠETRÍTE PROJEKTOVÉ NÁKLADY
0dní
ROČNE UŠETRÍTE
0%
LEPŠIA PRACOVNÁ ATMOSFÉRA