Vitality manažment - aktívne workshopy

viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte

Workshopy - Vitality manažment

Aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela v pracovnom prostredí, praktické spoznávanie ako náš manažérsky štýl ovpyvňuje naše zdravie, inteligentné využívanie nášho tela a mozgu v práci aj v živote, naučíte sa ako dokážeme aktívne podporovať zdravie mozgu a vplyv fyzickej aktivity

Aktívne cvičenie a pohyb

Najnovšie výskumy prečo potrebujeme aktívny pohyb ako formu prevencie bolestí chrbta, získate postupy ako zamedziť nadbytočnému opotrebeniu vášho pohybového aparátu, spoznáte hlavné spúšťače a rizikové faktory vzniku bolestí chrbta, cvičenie v pracovnom prostredí pod vedením fyzioterapeuta

Ako funguje vitality manažment

Najnovšie výskumy o fungovaní ľudského tela v manažérskej praxi, zistíte aká pohybová aktivita odďaľuje vekom podmienené ochorenia, aktívne riadenie stresu a vplyv fyzickej aktivity, dopady sedenia na naše zdravie - rozvoj zdravia a vitality

Vitality manažment

aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela v pracovnom prostredí
najnovšie výskumy medicíny a neurovedy aplikované v pracovnej a manažérskej praxi

najnovšie výskumy o fungovaní ľudského tela a mozgu v modernom pracovnom prostredí prinášajú nové pohľady na to, ako aktívne využiť svoj mozog a telo pre lepší a kvalitnejší život
získajte nový pohľad na svoj manažérsky život, zdravie, vitalitu a spokojnosť v práci

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe