Management Consulting a Biznis Solutions

viac informácii nájdete nižšie, na podstránkach jednotlivých oblastí alebo nás kontaktujte

Management consulting

zameranie na realizáciu - focus on Implementation
používanie manažérskeho systému a konkrétnych manažérskych nástrojov v praxi

Vybrané aktivity a podpora

systém realizácie a výsledkov, riadenie výkonnosti firmy, KPI, systém efektívneho reportingu
moderné manažérske systémy a štruktúry riadenia, efektívne systémy riadenia

interim manažment na vašich projektoch, projektová implementácia, biznis implementácia
zameriavame sa na riešenia vašich biznis výziev a manažérskych výziev

analýza core príčin - expertný a nezávislý pohľad na reálne príčiny a dôvody aktuálneho stavu, následné vytvorenie strategického blue printu

efektivita, produktivita, LEAN procesy, dosahovanie firemných cieľov, zlepšovanie plnenia KPI

COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

praktická forma realizácie inovácie a zmien

Vybrané aktivity a podpora

systém realizácie a výsledkov, riadenie výkonnosti firmy, KPI, systém efektívneho reportingu
moderné manažérske systémy a štruktúry riadenia, efektívne systémy riadenia

interim manažment na vašich projektoch, projektová implementácia, biznis implementácia
zameriavame sa na riešenia vašich biznis výziev a manažérskych výziev

analýza core príčin - expertný a nezávislý pohľad na reálne príčiny a dôvody aktuálneho stavu, následné vytvorenie strategického blue printu

efektivita, produktivita, LEAN procesy, dosahovanie firemných cieľov, zlepšovanie plnenia KPI

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

pozrite sa na svoje projekty zblízka - získajte detailný pohľad na projektový manažment a zároveň uvidíte vaše projekty komplexne a v biznis súvislostiach

Vybrané aktivity a podpora

podporíme váš tím pri riešení vašich projektov v každej fáze, v každej situácii...
tvorba konkrétnych projektových riešení v spolupráci s expertmi na projektový manažment
aktívna podpora projektov zo strany exekutívy a vedenia spoločnosti

inovácie a nové perspektívy v efektívnom riadení projektov
odhaľte vaše skryté rezervy a vytvorte lepšie prostredie a vhodné podmienky pre úspešné projekty

tvorba konkrétnych projektových riešení v spolupráci s expertmi na projektový manažment
spolupráca s konkrétnym projektovým tímom na vybraných projektoch

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe