Pravidlá používania cookies

viac informácii nájdete nižšie, v prípade potreby alebo akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
V zmysle §55 ods.5 zákona 351/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov Vás informujeme o účele spracovania informácií, ktoré získavame ukladaním súborov cookies do vášho počítača alebo iného zariadenia.

Webovú lokalitu http://www.commpass.sk a k nej pridružené subdomény spravuje COMM-PASS s.r.o., Majerníkova 1/B, 8451 05 Bratislava, IČO: 36357855.

Používaním webovej lokality http://www.commpass.sk a k nej pridružených subdomén vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. V prípade nesúhlasu s pravidlami, nevyužívajte tieto webové lokality. Za súhlas sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Vo všeobecnosti cookies neslúžia na zhromažďovanie informácií, ktoré vedú k identifikácii jednotlivých osôb. Cookies používané našimi webovými lokalitami slúžia na optimalizáciu výkonu, funkčnosti a vzhľadu týchto webových lokalít, ďalej k využiteľnosti a poskytovaní užitočných informácií o produktoch a službách, ako aj k nevyhnutným činnostiam zameraným na individuálne využívanie lokalít používateľom.

Za účelom propagácie, reklamy ako aj optimalizácie týchto webových lokalít sú využívané aj cookies tretích strán. Cieľ a účel týchto cookies určuje tretia strana.

Vo svojom webovom prehliadači alebo inom programe slúžiacom na zobrazovanie týchto webových lokalít máte možnosť odmietnuť používanie cookies na týchto webových lokalitách. Upozorňujeme Vás, že funkcionalita týchto webových lokalít môže byť odmietnutím cookies obmedzená.

Akékoľvek budúce zmeny vo vzťahu ku pravidlám využívania cookies budú platné a účinné dňom uverejnenia na tejto webovej lokalite.
Ochrana osobných údajov

Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky

použite pohodlný a praktický online kontaktný formulár, mail alebo telefón

akékoľvek otázky vám radi zodpovieme a poskytneme detailné informácie - kontaktujte nás
© 2022 COMM-PASS s.r.o. All Rights Reserved.