Moderný leadership a mozog v práci

aktívny rozvoj mozgu - nová éra poznania človeka - najnovšie výskumy neurovedy a behaviorálne prístupy a princípy aplikované v manažérskej a firemnej praxi

Objavme skrytý potenciál svojho mozgu:

Najnovšie výskumy neurovedy, behaviorálne prístupy a metódy aplikované v manažérskej a firemnej praxi. Praktické inšpirácie - nová dynamika a agilita v práci.
Získavate vyššiu kvalitu života pre seba, kolegov, zamestnancov & manažérov a následne lepšie firemné & biznis výsledky.


Čo to znamená pre manažérov?

Zistíte ako môže byť nebezpečná práca pod stresom - toxické efekty pre náš mozog a telo. Spoznáte najnovšie trendy v oblasti starostlivosti o ľudský mozog.
viac informácii nájdete v PDF prezentácii


Základná agenda workshopu:

 • 1. Ako byť žiadaný líder
 • 2. Ako zvládať konflikty a vzťahy na pracovisku
 • 3. Ovládnite stres & tlak na výkon
 • 4. Keď nás ovládnu emócie
 • 5. Nástrahy prokrastinácie a vyhorenia
 • 6. Zdravé sebavedomie a sebahodnota
 • 7. Ako sa brániť manipulácii
 • 8. Ako sa efektívne učiť
 • 9. Mozog a závislosti
 • 10. Efektívna príprava a rozvoj budúcich manažérov
 • Dôležité fakty o mozgu
0% nové inšpirácie výskumov neurovedy a behaviorálne metódy v praxi

Pre koho je workshop určený?

interný - firemný workshop | externý - otvorený pre verejnosť

Partneri workshopu

Benefity workshopu

princípy fungovania mozgu pre efektívneho lídra
schopnosti koncentrácie na náročné úlohy a situácie
spoznáte prečo sa bojíme zmeny a nechceme sa meniť
ako emócie riadia náš život a manažérsku prácu

Obsah workshopu

top objavy neurovedy aplikované v manažérskej praxi
efektívna realizácia zmeny z pohľadu neurovedy
emocionálna inteligencia - EQ a rozhodovanie
sociálna konformita, cognitive bias, cognitive dissonance

Organizačné informácie

termín: 5. Marec 2019
miesto: Bratislava | Trenčín
cena: 90,- EUR bez DPH / 1 deň
kontakt a objednávka - pokračujte nižšie

Benefity a kľúčové prínosy workshopu

Nová dynamika a agilita v práci
Lepšie zvládanie a riešenie výziev 21. storočia / aktuálnej doby prostredníctvom poznania základných princípov fungovania ľudského mozgu a neurovedy
Projektový manažment Leadership
Vyššia kvalita života pre zamestnancov & manažérov a lepšie firemné & biznis výsledky

Firemný brand a hodnota firmy
Emloyer branding
Employee experience

Vyššia angažovanosť ľudí
Lepšia spolupráca a vzájomné pochopenie a porozumenie

Moderné a efektívne vzdelávanie - v súlade s výskumami neurovedy - Brain friendly education
Reálna - priama pridaná hodnota workshopu - získate nové znalosti, postupy a návody ako aplikovať najnovšie výskumy neurovedy a behaviorálne prístupy priamo vo vašej praxi

Na konkrétnych zadaniach a situáciach z vašej praxe si vyskúšate ako aplikovať vybrané princípy a trendy moderného leadershipu a získate návody prinášjúce elimináciu stresu, efektívnejšie riešenia operatívnych úloh a problémov | vyššiu flexibilitu & inovatívnosť | lepšiu adaptabilita k zmenám

Menej stresu
Čo škodí a čo pomáha nášmu mozgu
Ako podporovať zdravie nášho mozgu
Nové možnosti a inšpirácie: out-of-box pohľad | lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce | iniciatívnosť a aktivita

Spoznáte najnovšie trendy v oblasti starostlivosti o ľudský mozog
Kedy a prečo klesá môj pracovný výkon, rastie chybovosť
Ako stíhať stále rastúce tempo práce a zvládať zvyšujúce sa nároky na mňa

Koncentrácia a neustále vyrušovanie:
schopnosť koncentrácie aj v náročných podmienkach modernej doby

Pochopenie a zlepšenie svojich slabých stránok
Kedy sa náš mozog stáva úzkym miestom

Infografika - Starostlivosť o náš mozog v pracovnom prostredí

spoznáte najnovšie trendy v oblasti starostlivosti o ľudský mozog
zistíte čo škodí a čo pomáha nášmu mozgu
link na zdieľanie

Obsah workshopu

workshop je pre všetkých, ktorí chcú robiť lepšie a kvalitnejšie rozhodnutia, aby dosahovali efektívnejšie výsledky
získate to najlepšie z praxe overených workshopov SMART Brain - inšpirujte sa vybranými témami nižšie
získate lepšie zvládanie a riešenie výziev 21. storočia / aktuálnej doby prostredníctvom poznania základných princípov fungovania ľudského mozgu a neurovedy

Objavme skrytý potenciál svojho mozgu

vyššia kvalita života pre zamestnancov & manažérov a lepšie firemné & biznis výsledky
Získate lepšie pochopenie ako efektívne pristupovať k svojej práci
moderné prístupy a trendy leadershipu prakticky aplikovateľné v bežnej praxi
zistíte ako zostať vitálny, svieži a plný energie počas celého dňa (stres - skrytý zabijak)
spoznáte a lepšie pochopíte súvislosti medzi našou aktivitou, emocionálnym nastavením, štýlom života a manažérskym / pracovným výkonom
zistíte ako funguje ľudský mozog a prečo nám bráni zmeniť seba alebo čokoľvek okolo nás

1. Ako byť žiadaný líder

leadership z pohľadu neurovedy – princípy a objavy neurovedy - "must have" úspešného manažéra a lídra

Vybrané témy workshopu

ako byť žiadaný manažér a obľúbený líder
ako si budovať a udržať prirodzený rešpekt
aktívne zvýšenie angažovanosti
spoznáte prečo robia aj rozumní lídri neracionálne až hlúpe rozhodnutia

TOP trendy moderného leadershipu – nový „Skills set“:
vlastná angažovanosť – aktívne investovanie do rozvoja ľudského kapitálu – podpora „continuous education“
každý člen tímu je hodnotný „Brand Ambasádor“
value driven leadership – ematický leadership a vzájomné vzťahy
prechod od „work & life“ balance smerom k „work & life blend“
vytváranie podporného prostredia vo VUCA world podmienkach
nové možnosti rozvoja Agile Talent prístup
Social value leadership – vzájomná podpora a spolupráca, EQ, adaptívna komunikácia

2. Ako zvládať konflikty a vzťahy na pracovisku

konflikty z pohľadu neurovedy - ako fungujeme v čase konfliktu

Vybrané témy workshopu

sebakontrola a výbušnosť v napätých situáciách
deštruktívne námietky v komunikácii
význam dôvery a vzájomného vzťahu - ako na nás vplýva oxytocín
pochopíte našu potrebu nasledovania davu a potešenie mozgu z pravidiel
sociálne prostredie - vplyv na naše správanie, konanie a reakcie

3. Ovládnite stres & tlak na výkon

ako zostať kľudný a efektívne reagovať aj vo vysoko stresových situáciách

Vybrané témy workshopu

kedy a ako vzniká stres - podmienky stresu, následky stresu na naše rozhodnutia a správanie, konanie
amygdala - fight or flight reakcia mozgu - riziká v pracovnom prostredí
prečo a kedy stres (reálny & nereálny strach) vypína logiku
stres je stratu kontroly - vplyv na nás, náš mozog, zdravie a pracovný výkon
ako podávať dobré výkony aj pod tlakom - 3 úrovne stresu - ako ho zvládať

práca pod stresom - stres, skrytý zabijak / kortizol & stresové hormóny a ich dlhodobý vplyv na imunitu a zdravie

výkon mozgu:
spoznáte toxické následky stresu na vašu pamäť a mozog a prečo tak rýchlo zabúdame
zistíte kedy a ako stres vypína logiku a obmedzuje kognitívne funkcie mozgu
kedy a prečo klesá výkon nášho mozgu, rastie riziko robenia chýb a prijímania nesprávnych / škodlivých rozhodnutí

Ďalšie témy workshopu

4. Keď nás ovládnu emócie
patria emócie do biznisu?
spoznáte ako emócie riadia náš život a ovpyvňujú manažérsku prácu
EQ – emocionálna inteligencia v manažérskej a pracovnej praxi
pochopíte prečo sú emócie kľúčové pri vzniku závislostí - napr. workoholizmus

spoznáte najnovšie výskumy neurovedy, ktoré vysvetľujú naše emocionálne reakcie a následné správanie
5. Nástrahy prokrastinácie a vyhorenia
6. Zdravé sebavedomie a sebahodnota
7. Ako sa brániť manipulácii
8. Ako sa efektívne učiť
9. Mozog a závislosti
10. Efektívna príprava a rozvoj budúcich manažérov

Dôležité fakty o mozgu

Neuroplasticita - zdravie a rozvoj mozgu
keď má mozog aktívne podnety:

pomalšie stárnutie / príprava na dlhodobú starobu
mentálna stabilita, udržateľnosť
podpora zdravia mozgu
aktívny rozvoj mozgu počas celého života
Informačné skreslenia mozgu - biases
Neurohormóny - Dopamín, Oxytocín, Serotonín

Otestujte schopnosti a výkon svojho mozog

cviky na zlepšenie výkonu vášho mozgu | test pozornosti | rýchlosť a multitasking
(link na zdieľanie)
spoznajte ako funguje ľudský mozog - prejdite na ďalšie testy mozgu

3 cviky na zlepšenie výkonu vášho mozgu

Test mozgu - pozornosť a farby

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

Organizačné informácie o workshope

termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka workshopu

Aktuálne termíny

5. Marec 2019 - Bratislava (priestory MEDUSA GROUP - Medusa Academy)
5. Marec 2019 - Trenčín (priestory Balanced HR s.r.o)

Trvanie tréningu - workshopu:
1 deň / 9:00 - 15:00 / + 2 hod. voľná diskusia

Miesto realizácie

Bratislava
Medusa Group (MEDUSA ACADEMY)
Einsteinova 23, Digital Park II, blok C, 7. poschodie

Trenčín
Balanced HR s.r.o
Masaryčky Business Center
Legionárska 5
Trenčín 91101

Košice
priestory realizácie upresníme

Cena

90,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu (108,- EUR bez DPH za 1 deň)
pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov
získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri

Kontakt a objednávka

Tréning Moderný leadership a mozog v práci vedie:

Ing. Marián Minárik, business solutions expert

email: minarikm@commpass.sk
mt: +421 907 400 392

objednávka: Moderný leadership a mozog v práci - stiahnuť PDF objednávku
online formulár: workshop si môžete pohodlne objednať online

Podpora COMM-PASS Live

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu
dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci
matky na materskej dovolenke
pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live - kontaktujte nás

Bratislava

Trenčín

Moderné projekty v biznis súvislostiach

cieľom rozvojového programu je poskytnúť jednotlivcom, projektovým tímom a organizáciám kľúčové informácie, znalosti, nástroje, podporiť schopnosti alebo inšpirovať modernými trendami k lepšej a efektívnejšej realizácii projektov vo všetkých projektových prostrediach

Viac o programe