Workshop sociálny recruiting

otvorený verejný workshop

Prehľadné informácie o workshope - kliknite sem

(obsah, termín, miesto, cena)

workshop je v angličtine, s podporou slovenčiny

 

comm-pass_socialny-recruiting_slovensky_14_w

Workshop summary in English - click here

(topics, date, place, price)

workshop will be held in English with Slovak support

 

comm-pass_socialny-recruiting_english_12_w

Získajte globálny pohľad a najnovšie trendy práce so sociálnym sieťami. To čo je na Slovesku dnešným štandardom je celosvetovo už veľakrát zastaralé.

comm-pass_socialne-media_9_n

Sociálny recruiting a HR

 

spoznáte efektívne stratégie recruitingu s podporou sociálnych médii

 

workshop vám otvorí nové obzory ako budovať značku zamestnávateľa – employer branding

 

postupy a ako podporiť angažovanosť zamestnancov formou employee advocacy

 

sociálne siete patria do novej výzbroje moderných HR profesionálov

Praktický workshop

 

priamo na workshope si vytvoríte vlastnú recruitingovú stratégiu

 

všetky nástroje a postupy sa naučíte na vašich vlastných projektoch

prakticky sa naučíte základné nástroje projektového manažmentu pre HR profesionálov

 

workshop je súčasťou odborného manažérskeho programu:

Sociálne média a sociálne siete v HR - viac info získate tu

comm-pass_socialny-recruiting_1_n 

Workshop summary

comm-pass_socialny-recruiting_10_n

Social Recruiting - Entry Level

Learn how to search for talents, connect and organize potential candidates, and effectively contact them through social media. In this 5 hours workshop you'll also learn what the best platforms for social recruiting are, how to post jobs and the basics for building your employer branding and employee advocacy.

 

Date: 8th December 2016

Place: Bratislava, details will be provided later

Price: 145,- EUR without VAT

You are welcome to register at this link or feel free to contact us for more info

Get the best of social media

 

Topics include:

What Social Recruiting is and how it can help your business

Using social networks powerful search features to source talents

Best practices for contacting candidates and posting job ads

Managing interested candidates

Recruting with LinkedIn and Facebook

How to make turn employees into brand advocates

Tools to help you improve your recruiting efforts on social media

 

After taking this workshop you will be able to:

Understand the existing tools for social recruitment, including paid and free options

Source talents via LinkedIn

Effectively post job openings on social media

comm-pass_socialny-recruiting_11_n 

Prehľadné informácie o workshope

 

PREČO WORKSHOP?

 

 

sociálne média sú kľúčové pre moderné HR

sociálny recruiting a moderné technológie

efektívne riadenie potenciálnych kandidátov

schopnosť riadiť HR projekty a kampane

 

 

BENEFITY WORKSHOPU

 

 

ako získavať nové talenty cez LinkeIn a Facebook

publikovanie pracovných pozícii na socálnych médiach

využívanie bezplatných a platených služieb

progresívne vyhľadávacie nástroje k získaniu talentov

 

 

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

 

 

recruiteri a recruitingoví manažéri

HR profesionáli a špecialisti

HR biznis partneri

pracovníci HR oddelení

 

 

ČO SA NAUČÍTE?

 

 

čo je sociálny recruiting a ako môže pomôcť vašej firme

efektívne používanie sociálnych sietí

ako zmeniť zamestnancov na „advokátov“ vašej značky

získate základné projektové myslenie v HR

 

 

ORGANIZAČNÉ INFO

 

 

termín: 8. December 2016

miesto: Bratislava

cena: 145,- EUR bez DPH

kontakt a objednávka nižšie

 

 

ĎALŠIE INŠPIRÁCIE

 

 

články - sociálne média na Slovensku

aktívne vzdelávanie

projekty a strategické ciele firmy

manažérske video inšpirácie

 

PREČO workshop - kedy HR potrebuje sociálne média?

efektívne využívanie sociálnych médii pri vyhľadávaní talentov a získavaní nových zamestnancov

comm-pass_socialny-recruiting_2_n

Čo získate na workshope - Sociálny recruiting

 

naučíte sa ako vyhľadávať talenty a ako kontaktovať a organizovať potenciálnych kandidátov

 

spoznáte ako môžete efektívne kontaktovať vašich potenciálnych zamestnancov prostredníctvom sociálnych médii

dozviete sa a spoznáte najvhodnejšie platformy pre sociálny recruiting

 

získate schopnosť efektívne využívať projektový manažment pre HR

 

Sociálne média v modernom HR

 

projektové myslenie niekoľkonásobne zvyšuje pridanú hodnotu HR pre biznis

 

naučíte sa ako atraktívne publikovať pracovné pozície a získať tak maximum efektu, ktorý prinášajú sociálne média

získate efektívne nástroje pri budovaní značky zamestnávateľa - employer branding

podpora angažovanosti zamestnancov formou employee advocacy – vaši zamestnanci sú „advokátmi vašej firmy“

 

na workshope pracujete v projektových tímoch a získavate pohľad iných špecialistov, expertov a manažérov

comm-pass_socialny-recruiting_3_n

MILENIÁLI A ONLINE SVET

MILENIÁLI A ONLINE SVET

požiadavky a nároky moderných generácii - sociálne média
EFEKTÍVNY RECRUITMENT

EFEKTÍVNY RECRUITMENT

rastúce nároky na rýchlosť, výsledky, efektivitu, kvalitu a cenu recruitingu
ANGAŽOVANÍ KANDIDÁTI

ANGAŽOVANÍ KANDIDÁTI

stabilní a angažovaní zamestnanci - nízka fluktuácia

Benefity a prínosy workshopu

sociálne média priniesli revolúciu v recruitingových stratégiach - čo môže HR získať

 

Benefity pre HR - čo získate

 

efektívne a rýchle získavanie nových talentov cez LinkeIn a Facebook

stratégie ako publikovať pracovné pozície na socálnych médiach

schopnosť efektívne využívať bezplatné a platené služby

moderné a progresívne vyhľadávacie nástroje k získaniu talentov

 

ÚSPORY NA RECRUITINGOVÝCH PROJEKTOCH: náklady o 20 – 30%, čas o 50%

 comm-pass_socialny-recruiting_4_n

comm-pass_socialny-recruiting_5_n

 

Lepšia a silnejšia pozícia HR

 

prinášate inovácie v HR - nové trendy a nástroje

úspešne zvládate sociálny recruitment, emlpoyer branding a employee brand advocates

 

HR integruje potreby manažérov, oddelení a firmy tak, aby firma dynamicky reagovala na požiadavky trhu práce

 

efektívny spôsob ako plánovať, riadiť a vyhodnocovať požiadavky na HR a nové talenty

 

schopnosť identifikovať príčiny, pochopiť procesy a dáta, na základe ktorých sa tvoria nové recruitingové stratégie

Výrazné úspory - náklady & čas - 50%

Zníženie zlyhania projektov o 31%

Zvýšenie produktivity o 21%

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY

90% senior exekutívy určilo metódy projektového manažmentu ako kritické alebo dôležité pre ich schopnosť dodať úspešné projekty a zachovať si konkurencieschopnosť
KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA - prekonanie recesie

80% Exekutívy na globálnej úrovni potrvrdilo, že projektový manažment ako kľúčová kompetencia ich firme pomohla udržať si konkurencieschopnosť aj počas recesie
PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

PRIORITY DO BUDÚCNOSTI

takmer 60% Senior exekutívy potvrdilo, že budovanie silnej kompetencie projektového manažmentu vidia ako top 3. prioritu pre ich firmy vo výhľade do budúcnosti
ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

ZNIŽOVANIE RIZIKA A REDUKCIA NÁKLADOV

Exekutíva zistila, že metódy a stratégie projektového manažmentu im pomohli znižovať riziká, redukovať náklady a zlepšiť úspešnosť aktivít, čo bolo kľúčové pri prekonávaní ekonomickej krízy

Účastníci workshopu - pre koho je workshop určený?

Ktorá manažérska úroveň a ktorí pracovníci dokážu benefitovať z workshopu?

Pre koho je workshop určený?

špecializovaný workshop sociálneho recruitingu a sociálnych médii v HR

 

recruiteri a recruitingoví manažéri

HR profesionáli a špecialisti

HR biznis partneri

pracovníci HR oddelení

HR manažéri - inovátori

 

všetci, ktorí hľadajú inšpiráciu a nové spôsoby efektívnejšieho riadenia recruitingu a ďalších výziev v modernom HR

comm-pass_socialny-recruiting_6_n

 

ZNALOSTNÁ ÚROVEŇ

formy realizácie pre otvorené workshopy - manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

Čo sa naučíte na workshope?

Obsah workshopu, moderná a interaktívna forma vzdelávania - prepojenie aktívneho učenia, praxe, výskumov neurovedy a vitality manažmentu.

Čo sa naučíte?

 

hlavné témy workshopu:

 

čo je sociálny recruiting a ako môže pomôcť vašej firme

efektívne používanie sociálnych sietí – progresívne vyhľadávacie nástroje k získaniu nových talentov

efektívne metódy – best practise pri kontaktovaní kandidátov a publikovaní pracovných ponúk

 

riadenie a organizovanie potenciálnych zaujímavých kandidátov

recruiting cez LinkedIn a Facebook

ako zmeniť zamestnancov na „advokátov“ vašej značky – brand advocates

 

nástroje, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše recruitingové aktivity a úsilie na sociálnych médiach

comm-pass_socialny-recruiting_7_n

comm-pass_socialny-recruiting_8_n

Príklady HR tréningových projektov

 

recruitingové kampane

študentské kampane

employer branding

firemný branding

branding a marketing interných firemných oddelení

personal branding - osobná značka

firemná identita

online marketing, social marketing

sociálne siete, viral marketing

KOMPLEXNOSŤ

NÁROČNOSŤ

SPOKOJNOSŤ

Organizačné informácie o workshope

Termín, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

1 deň / 9:00 - 17:00 /


 
Kontakt:

Workshop Sociálny recruiting vedú:

Josiane Kasubová Lang, social media expert

 

Ing. Marián Minárik, business solutions expert

email: minarikm@commpass.sk

mt: +421 907 400 392

objednávka: Sociálny recruiting stiahnuť PDF objednávku

 


 
Najbližšie termíny:

8. December 2016


 
Miesto realizácie:

Bratislava

priestory účastníkom upresníme vopred

 

 
Cena:

145,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu

pre účastníkov máme k dispozícii 30 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop 

 

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori


 

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

Vaše Meno (povinné)

Váš Email (povinné)

Subjekt

Váš Text

Ďalšie inšpirácie

V tejto častí nájdete manažérske inšpirácie a informácie, ktoré vás môžu inšpirovať k ďalšiemu rozvoju a aktívnemu využívaniu projektového manažmentu

The Future of Social Media In Slovakia

Social Media is no longer a fad. After years of speculation on whether it was a worth-exploring marketing and recruiting tool, social networks have taken the lead in digital strategies. In Slovakia, it couldn’t be any different from the rest of the world, with a fast-paced growing penetration in usage from citizens to companies.

The country holds already an impressive 2.3 million active users on Facebook (almost half of its population!), 413.000 professionals on LinkedIn and 390.000 members on Instagram. read more >>>

 

What Can the Effective Use of Social Media Do for Your Employer Brand?

Social Media has proved it is here to stay, and is, in fact, one of the most valuable recruiting strategies. If taken seriously, it can help any business not only to indirectly increase talent acquisition but also to develop their employer brand.

Here are a few ways social media can help your business: read more >>>

comm-pass_socialny-recruiting_9_n

Projekty z pohľadu exekutívy

Stratégia HR a podpora projektov - Braňo Vargic

AKTÍVNE VZDELÁVANIE

Ako prebieha workshop

 

 

 

 

MANAŽÉRSKE KNOW - HOW ZÍSKAVATE PRAKTICKOU FORMOU

počas workshopu si vypracujete kompletný plán vášho projektu – získate MANUÁL NA REALIZÁCIU PROJEKTU – od začiatku, cez plánovanie, realizáciu, ukončenie až po dosiahnutie výsledkov

prezrite si prezentáciu
MANUÁL WORKSHOPU PRE ÚČASTNÍKOV

 

 

Manuál workshopu pre účastníkov

ako prebieha workshop a aktivity na workshope

štruktúra worskhopu, používané know-how projektového manažmentu

top problémy HR projektov

príklady HR projektov - projektová inšpirácia

top trendy v manažmente a najnovšie výskumy fungovania ľudského mozgu a neuroplasticita

vytvorte si projekt od jeho začiatku, cez plánovanie, až po realizáciu

využijete svoj čas maximálne efektívne - z tréningového workshopu odídete s konkrétnym projektovým plánom pripraveným na realizáciu v praxi

atraktívny networking - spojte skúsenosti a podporu ďalších HR profesionálov a vzájomne sa inšpirujte pri hľadaní riešení HR výziev a problémov

 

Projektový manažment - strategický nástroj moderného manažéra

Čo je projekt, Parametre projektu, Projektový manažment

Projektový cyklus, Riadenie a realizácia projektu

Analýza prostredia projektu a analýza stakeholdrov

Úvodné zadanie projektu, Riziká projektu

Work Breakdown Structure- plán projektových aktivít

Ganttov diagram – riadenie času

Plán zdrojov

Rozpočet projektu

 

Projektové súvislosti a firemná realita (Strategické ciele a projekty)

Projektové myslenie a HR prostredie

Trailer - Projektový manažment pre HR

Projekty a firemné ciele - PREČO projektu

 

Projekty podporujú firemné ciele

 

porozumenie PREČO sa projekt realizuje

čo hovorí prax - súlad vízie, misie, firemnej stratégie a chápanie ľudí?

PREČO?
Vysvetlenie prečo realizujeme daný projekt

príčiny neúspechu projektov - neplnenie firemných cieľov

rast a rozvoj ľudí na projekte

projektové súvislosti v chápaní členov tímu

projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O WORKSHOPOCH