Viac radosti zo života

spoločne tvoríme hodnoty

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Viac radosti zo života...

 

vzdelanie zvyšuje kvalitu života

 

život, práca, seba - vzdelávanie

 

mozog sa počas života aktívne mení a vyvíja...

každé naše rozhodnutie ovplyvní našu budúcnosť - sme na to pripravení?

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI robiť ináč?

 

Nikto to neurobí za nás, ale môžeme sa podporiť v tom, aby sme to lepšie zvládli...

 

 

Poznanie seba a porozumenie životu...

efektívna výbava moderných ľudí

 

Držíte krok nielen s modernými technológiami, ale aj s najnovšími "life management" TOP trendami

 

mozog je centrom nášho záujmu - zdroj nášho života - zmeňte kvalitu svojho mozgu - zlepšíte svoj život

 

Každý sám za seba a tiež spoločne môžeme odstrániť prekážky, ktoré nám berú radosť zo života...

 

 

 

Tvorba a žitie nášho života je v našich vlastných rukách

 

 

 

 

Zmena a vitalita

 

 

 

 

Učenie a rozvoj mozgu

 

 

 

 

Vývoj - radosť a spokojnosť

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Aktívny rozvoj vám umožní:

spoznáte praktické kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu vašich "osobných projektových" cieľov

získate efektívnu analýzu kľúčových rizík a prekážok projektu, jeho odporcov a stratégiu ako ich zvládnuť

identifikujete riziká, ktoré môžu ohroziť realizáciu vašich cieľov

pripravíte si realizovateľný plán aktivít, ktoré musíte vykonať, aby ste dosiahli želané ciele

časovo zladíte realizáciu činností na projekte, aby ste konali efektívne

efektívne zhodnotíte obmedzenia projektu a spôsoby ako ich zosúladiť

 

na vašich "osobných projektoch" šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre svoje okolie

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a dosahujete lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné realizačné nástroje

schopnosť použiť projekty na rôzne výzvy v živote

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie ľudí prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce

rozvíjanie mladých a nádejných talentov, podpora high potentials

projekty nie sú strašiak, projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach života, kde ste sa doteraz trápili

 

 

3. čo získate:

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte

nové efektívnejšie formy dosahovania cieľov

lepšie výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov a možností

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

tvorivé a inovatívne prostredie - lepšia atmosféra a radosť zo života

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

boli ste viac iniciatívni

boli ste naozaj aktívni

tešili ste sa z nových projektov

nežili ste na svoj vlastný úkor

 

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

 

moderné riešenie problémov a výziev v dnešnom modernom svete - moderné projekty

ako získať väčšiu pohodu v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

máte možnosť rozpracovať si vlastný projekt

 

odhaľte skutočnú podstatu projektov

získate schopnosť aplikovať projekty v rôznych oboroch a biznis oblastiach - aplikovaný projektový manažment

ukážky projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Osobnostný rozvoj priamo v praxi

 

aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl života

menej chýb, lepšie výsledky, menej komplikácii a menej stresu

 

stretnutie zaujímavých ľudí a networking - získate nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

nové možnosti a rozhľad

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste to lepšie zvládli alebo sa nechajte inšpirovať Aktívnym coachingom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a vybrané témy workshopov

radosť zo života nemôže existovať bez radosti z práce...

Jedninečné workshopy o fungovaní ľudského mozgu:

...aktívny rozvoj mozgu - nová éra poznania človeka

 

Prečo potrebujeme aktívny rozvoj nášho mozgu?

SMART Brain víkend - spoznávanie a rozvoj mozgu

Super mozog - ako získať zo svojho mozgu maximum

Social Brain workshop - ľudský mozog a sociálne média

Moderný mozog - mozog zmeny (tvorba moderného mozgu)

Princípy učenia podľa neurovedy - vzdelávanie v manažérskom živote

Manažérsky re-ŠTART - dobite svoje manažérske baterky

a mnoho ďalších zaujímavých workshopov nájdete v časti Workshopy rozvoj ľudského mozgu - SMART Brain

 

Vitality manažment - aktívny rozvoj zdravia a vlastného tela:

Syndróm vyhorenia

Aktívny pohyb v živote

Efektívne riadenie stresu

Škola chrbta a Zdravý chrbát

Aktívny mozog - aktívne telo

a mnoho ďalších zaujímavých workshopov nájdete v časti Workshopy - Vitality manažment

 

mozog riadi náš život - naše správanie, emócie, je zodpovedný za naše myšlienky a rozhodovanie, pripravuje našu budúcnosť a vytvára vízie

 

spoznáte vybrané najnovšie výskumy neurovedy, ľudské správanie, fungovanie nášho mozgu ako to všetko vplýva na úspech projektu - SMART Brain

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

 

Výsledok - čo získate - podpora vašej práce

Výsledkom vašej práce na príprave projektu bude Úvodné zadanie projektu a kľúčové plány prác - projektových aktivít, času a zodpovedností na projekte. Tieto aktivity sú potrebné k úspešnej realizácii a efektívnemu riadeniu vášho projektu.

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy, návody, postupy a nástroje počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie


 

Ak vaša firemná prax vyžaduje vyššiu odbornosť, môžete pokračovať expertnými workshopmi projektového manažmentu:

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov: COMM-PASS Efektívny štart projektov

komplexný rozvojový manažérsky program: AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

komplexný prehľad vzdelávania a rozvoja v oblasti projektov nájdete v časti PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

1. workshop chcem pre seba:

neexistujúce, nejasné alebo dopredu neznáme riešenia, ktoré potrebujete nájsť

pracovné úlohy a výzvy riešite projektovo

riešte svoje výzvy a problémy moderne, efektívne, dynamicky a účinne

potrebujete získať podporu a spoluprácu s ľuďmi naprieč celou firmou

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

komplexnejšie úlohy, spolupráca s viacerými oddeleniami alebo ľuďmi

úlohy a zadania, ktoré sú mimo štandardných a rutinných riešení a bežných pracovných povinností

 

Viac radosti z práce a zo života

Ako získať viac radosti zo života

 
aj tie najlepšie aktivity nás prestanú baviť, keď ich robíme pod stresom, nič nestíhame, sú obrovské nároky, výzvy a problémy

keď vieme ako správne riešiť požadované úlohy a zvládať nároky nás - sme v pohode, dokážeme byť tvoriví, práca a život nás baví

 

Je dôležité:

rozumieť sebe, moja povaha, motivácia, emócie - môj mozog

rozumieť práci - odbornosť

rozumieť ľuďom okolo seba a ich motivácii

rozumieť firme - ciele, vízia a misia - čo sa od nás očakáva

rozumieť sebe a svojmu okoliu - pre KOHO a PREČO to všetko ROBÍME

Spokojnosť v práci a v živote

 

práca a život by nás mali rozvíjať a umožňovať nám učiť sa nové veci - aktívny rozvoj mozgu

 

Prekážky v práci a v živote:

vyčerpanosť a neochota urobiť niečo navyše

frustrácia, stagnácia

akceptácia a zmierenie sa s daným stavom

chýbajúce podmienky podpory a rozvoja nových schopností a znalostí

nedostatočný alebo neaktívny rozvoj mozgu

 

Vyššia radosť zo života a prínos pre firmu:

 

firmy podporujúce spokjnosť svojich ľudí získavajú veľa...

lepší Employer Branding - „inside out“

spontánny, autentický, uveriteľný a originály Employer Branding

vyššia stabilita zamestnancov

nižšia fluktuácia

 

schopnosť získať nových ľudí aj na dnešnom náročnom trhu práce, kde je nedostatok kvalifikovaných a schopných pracovníkov

 

menej stresu vo firme - vyšší výkon a tvorivosť pracovníkov

menej stresu - lepšia spokojnosť - lepšia imunita - nižšia chorobnosť ľudí

stabilný manažérsky a pracovný tím

 

 

Kedy nás práca prestáva baviť:

 

nespokojnosť v práci výrazne zvyšuje nespokojnosť v živote...

stres, chyby, prerábky, nové úlohy, nadčasy, slabá komunikácia, nejasné alebo nejednoznačné ciele

vyčerpanosť, nepozornosť, slabá koncentrácia, chýbajúca motivácia

nezáujem šéfa, žiadny manažérsky rast, žiadny kariérny postup

málo času, stále pribúdajúce úlohy, arogantní klienti a zákazníci

 

Keď sa z práce stráca ľudskosť, lebo máme toľko úloh, zadaní a problémov, že nám nezostáva žiadny čas a energia venovať sa svojim kolegom a ľuďom okolo nás

 

 

„Ak neplánuješ - plánuješ neúspech...“

 

 

prax ukazuje, že ľudia keď narazia na problém, tak buď dookola opakujú to čo už robili

alebo sa vzdajú, rezignujú a neurobia nič -  nehľadajú nič nové

TO NOVÉ môže byť použitie projektového manažmentu...

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH