Viac radosti z práce

efektívna výbava moderného manažéra

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Viac radosti z práce...

 

Práca nám berie alebo dáva energiu

 

Je možné si prácu aj užívať alebo sa musíme stále len stresovať a naháňať?

 

AJ TÁ NAJLEPŠIA PRÁCA NÁS PRESTANE BAVIŤ...

keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, tlačia nás obrovské nároky, ciele, výzvy a nekonečné problémy...

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI robiť ináč?

 

Nikto to neurobí za nás, ale môžeme sa podporiť v tom, aby sme to lepšie zvládli...

 

 

Social Brain Leadership 2030

efektívna výbava moderného manažéra

 

Držíte krok nielen s modernými technológiami, ale aj s najnovšími manažérskymi TOP trendami

 

Aj technické a manažérske nástroje, systémy, KPI alebo projekty majú svoju ľudskú stránku - za každým úspechom firmy sme MY - ĽUDIA

 

Spoločne môžeme odstrániť prekážky, ktoré nám berú radosť z práce...

 

 

 

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

Aktívny manažérsky rozvoj vám umožní:

spoznáte kľúčové kroky ako pripraviť úspešnú realizáciu vašich pracovných a projektových cieľov

získate efektívnu analýzu kľúčových podporovateľov vašej práce alebo projektu, jeho odporcov a stratégiu ako zvládnuť obe skupiny

identifikujete riziká, ktoré môžu ohroziť realizáciu projektu alebo práce

nastavíte si zrozumiteľné, pochopiteľné a jednoznačné pracovné ciele alebo ciele projektu

pripravíte si realizovateľný plán aktivít, ktoré musíte vykonať, aby ste dosiahli pracovné ciele

časovo zladíte realizáciu vašich činností, aby ste pracovali efektívne

efektívne zhodnotíte obmedzenia vašej práce alebo projektu a spôsoby ako ich zosúladiť

jasne zadefinujete zodpovednosti, úlohy a komunikáciu počas realizácie vašich pracovných cieľov

 

na vašich projektoch a v práci šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje

schopnosť použiť projekty na akékoľvek úlohy z oddelení

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie pracovníkov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov, high potentials

projekty nie sú strašiak, projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach - v oddeleniach, kde ste sa doteraz trápili

 

 

3. čo získa firma:

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte alebo pracovnej úlohe

nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov

lepšie firemné výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

ľudia boli iniciatívni

ľudia boli aktívni

ľudia sa na projekt tešili

ľudia neuprednostňovali oddelenie pred projektom

 

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov, ktorý môžete využívať aj na efektívne riadenie pracovných úloh a zadaní  - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshopy?

 

moderné riešenie problémov a výziev v dnešnom modernom svete - moderné projekty

ako získať väčšiu pohodu v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

máte možnosť rozpracovať si vlastné projekty a zlepšiť vašu schopnosť dosahovať pracovné ciele

 

odhaľte skutočnú podstatu projektov

získate schopnosť aplikovať projekty v rôznych oboroch a biznis oblastiach - aplikovaný projektový manažment

ukážky projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

 

aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl práce

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

 

stretnutie zaujímavých ľudí a networking - získate nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

nové pracovné a projektové inšpirácie

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste to lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové manažérske témy a inšpirácie

projekty - jednoducho a prakticky aplikovateľné v bežnej praxi

6 praktických krokov úspešného projektu:

... základné princípy a nástroje Projektového manažmentu - jednoducho a prakticky aplikovateľné v bežnej praxi

 

Pomôžeme vám naštartovať vaše projekty. Spolu v vami urobíme náročnú prácu pri základnom plánovaní vášho projektu. Ukážeme vám ako efektívne a spoľahlivo riadiť projekty.

 

Spôsob ako efektívne naplánovať projekt a svoje pracovné úlohy a zadania

 

Spoznáte špecifiká projektového prostredia:

ako efektívne komunikovať na projekte

ako úspešne motivovať ľudí na projekte

ako sa vyhnúť konfliktom na projekte

ako podporiť spoluprácu medzi oddeleniami a projektom

 

spoznáte vybrané najnovšie výskumy neurovedy, ľudské správanie, fungovanie nášho mozgu ako to všetko vplýva na úspech projektu - SMART Brain

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

 

Výsledok - čo získate

Výsledkom vašej práce na príprave projektu bude Úvodné zadanie projektu a kľúčové plány prác - projektových aktivít, času a zodpovedností na projekte. Tieto aktivity sú potrebné k úspešnej realizácii a efektívnemu riadeniu vášho projektu alebo vašich pracovných úloh.

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov a vašich pracovných zadaní

 

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

 

workshop Projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne je vhodný ako úvod do projektového manažmentu

 

 

Ak vaša firemná prax vyžaduje vyššiu odbornosť, môžete pokračovať expertnými workshopmi projektového manažmentu:

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov: COMM-PASS Efektívny štart projektov

komplexný rozvojový manažérsky program: AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

komplexný prehľad vzdelávania a rozvoja v oblasti projektov nájdete v časti PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH