Štruktúra workshopov

 princíp odovzdávania a transfer nových znalostí účastníkom

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Viac radosti z práce...

 

Práca nám berie alebo dáva energiu

 

Je možné si prácu aj užívať alebo sa musíme stále len stresovať a naháňať?

 

AJ TÁ NAJLEPŠIA PRÁCA NÁS PRESTANE BAVIŤ...

keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, tlačia nás obrovské nároky, ciele, výzvy a nekonečné problémy...

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI robiť ináč?

 

Nikto to neurobí za nás, ale môžeme sa podporiť v tom, aby sme to lepšie zvládli...

 

 

Štruktúra workshopov

efektívne zabezpečenie odovzdávania nových znalostí a skúseností účastníkom workshopu prebieha v 4 krokoch:

 

1. PREČO

vytvorenie potreby

 

2. SMART Brain

výskumy neurovedy

 

3. ČO

odovzdanie nových znalostí

 

4. AKO

aplikácia znalostí v praxi

 

bližšie spoznanie COMM-PASS prístupu a spôsobu realizácie vzdelávacích workshopov a manažérskeho rozvoja a inovácie manažérskeho know - how a firemnej biznis hodnoty môžete získať v časti COMM-PASS Body of Knowledge - pre viac informácii nás kontaktujte

 

 

 

Štruktúra workshopov

princíp odovzdávania a transfer nových znalostí účastníkom

1. Vytvorenie potreby

 
vysvetlenie prečo účastníci potrebujú danú tému

štruktúra kapitoly workshopu podľa princípov neurovedy

 

tréningové workshopy sú navrhnuté systémom WHY, WHAT, HOW

cieľovm je zabezpečiť čo najefektívnejší transfer know-how a aplikácia nových manažérskych zručností

2. SMART Brain

 

najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu v manažérskej praxi

 

manažérske know - how je odovzdávané cez vybrané princípy a zistenia najnovších výskumov neurovedy a fungovania ľudského mozgu

 

mozog do 30 dní zabúda 90% prijatých informácii

tvorba nových mozgových máp - vedecké fakty

aktívny rozvoj mozgu a podpora zdravia mozgu

efektívne učenie, otvorenosť k zmenám, tvorivosť, inovácie

3. Čo - obsah workshopu (znalosti, know - how)

 
Odovzdanie potrebného know - how a znalostí účastníkom

získanie obsahu workshopu - nové manažérske informácie, znalosti, schopnosti a know - how

 

pri osvojovaní nových manažérskych zručností a znalostí je možné využívať aj softwarovú podporu podľa potrieb a praxe klienta

 

4. Ako - Aplikácia nových znalostí

 

efektívne prepojenie manažérskej teórie a manažérskej praxe

 

Aplikácia nových znalostí

prebieha na reálnych projektoch, rolových a manažérskych simuláciach, reálnych príkladoch
z praxe manažérov, case studies

Tímové zosumarizovanie danej kapitoly

tímová interpretácia získaných znalostí a ich aplikovateľnosť vo firemnej praxi účastníkov

Individuálna príprava

príprava konkrétnych aktivít, ktoré vykoná každý účastník samostatne po skončení workshopu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

 

moderné riešenie problémov a výziev v dnešnom modernom svete - moderné projekty

ako získať väčšiu pohodu v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

máte možnosť rozpracovať si vlastný projekt

 

odhaľte skutočnú podstatu projektov

získate schopnosť aplikovať projekty v rôznych oboroch a biznis oblastiach - aplikovaný projektový manažment

ukážky projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

 

aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl práce

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

 

nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste to lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

1. workshop chcem pre seba:

neexistujúce, nejasné alebo dopredu neznáme riešenia, ktoré potrebujete nájsť

pracovné úlohy a výzvy riešite projektovo

riešte svoje výzvy a problémy moderne, efektívne, dynamicky a účinne

potrebujete získať podporu a spoluprácu s ľuďmi naprieč celou firmou

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

komplexnejšie úlohy, spolupráca s viacerými oddeleniami alebo ľuďmi

úlohy a zadania, ktoré sú mimo štandardných a rutinných riešení a bežných pracovných povinností

 

Viac radosti z práce

Ako získať viac radosti z práce

 
aj tá najlepšia práca nás prestane baviť, keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, sú obrovské nároky, ciele, výzvy a problémy

keď vieme ako správne riešiť požadované úlohy a zvládať nároky nás - sme v pohode, dokážeme byť tvoriví a práca nás baví

 

Je dôležité:

rozumieť sebe, moja povaha, motivácia, emócie - môj mozog

rozumieť práci - odbornosť

rozumieť ľuďom okolo seba a ich motivácii

rozumieť šéfovi a nárokom TOP manažmentu

rozumieť firme - ciele, vízia a misia

rozumieť zákazníkovi - pre koho to všetko robíme

Spokojnosť v práci

 

práca by nás mala rozvíjať a umožňovať nám učiť sa nové veci - aktívny rozvoj mozgu

 

Prekážky v práci:

vyčerpanosť a neochota urobiť niečo navyše

frustrácia, stagnácia

akceptácia a zmierenie sa s daným stavom

chýbajúce podmienky podpory a rozvoja nových schopností a znalostí

nedostatočný alebo neaktívny rozvoj mozgu

 

 

Vyššia radosť z práce a prínos pre firmu:

 

lepší Employer Branding - „inside out“

spontánny, autentický, uveriteľný a originály Employer Branding

vyššia stabilita zamestnancov

nižšia fluktuácia

 

schopnosť získať nových ľudí aj na dnešnom náročnom trhu práce, kde je nedostatok kvalifikovaných a schopných pracovníkov

 

menej stresu vo firme - vyšší výkon a tvorivosť pracovníkov

menej stresu - lepšia spokojnosť - lepšia imunita - nižšia chorobnosť ľudí

stabilný manažérsky a pracovný tím

 

 

Kedy nás práca prestáva baviť:

 

stres, chyby, prerábky, nové úlohy, nadčasy, slabá komunikácia, nejasné alebo nejednoznačné ciele

vyčerpanosť, nepozornosť, slabá koncentrácia, chýbajúca motivácia

nezáujem šéfa, žiadny manažérsky rast, žiadny kariérny postup

málo času, stále pribúdajúce úlohy, arogantní klienti a zákazníci

 

Keď sa z práce stráca ľudskosť, lebo máme toľko úloh, zadaní a problémov, že nám nezostáva žiadny čas a energia venovať sa svojim kolegom a ľuďom okolo nás

 

 

„Ak neplánuješ - plánuješ neúspech...“

 

 

prax ukazuje, že ľudia keď narazia na problém, tak buď dookola opakujú to čo už robili

alebo sa vzdajú, rezignujú a neurobia nič -  nehľadajú nič nové

TO NOVÉ môže byť použitie projektového manažmentu...

 

Dobré plánovanie a prevencia je najlacnejším spôsobom ako predchádzať potenciálnym problémom pri dosahovaní projektových a firemných cieľov

získate praktické kroky úspešnej realizácie vášho projektu

Prečo a kedy využiť naše služby expertnej podpory projektov?

 

Vysoká odbornosť našich expertných konzultantov v riadení projektov prináša konkrétne úspory pri realizácií projektových cieľov - až 50% času a 20 - 30% nákladov

Získavate nezávislý pohľad už pri plánovaní projektu a tak vnášate do projektu nové inovácie

Ak nemáte špecialistov na riadenie projektov podľa svetových štandardov

Projektový špecialista je katalyzátor naštartovania zmeny a nového pohľadu na efektívnejšie riadenie projektov

Získavate expertný konzulting a tréning vášho tímu

Externá motivácia tímu a nové pohľady na projekt

Externá podpora tímu a ich znalostí

10 zásad úspešného štartu a realizácie projektu

Efektívne plánovanie projektu nie je otázkou náhody

 

1. Zrozumiteľný plán činností a úloh na projekte

Spoločne s vašimi odborníkmi a členmi tímu rozplánujeme váš projekt. Vytvoríme WBS - Work Breakdown Structure, čo znamená, že projekt rozdelíme na projektové fázy a pracovné balíky. Následne projekt rozpracujeme na konkrétne projektové úlohy tak, aby každý člen tímu vedel, aké činnosti je potrebné na projekte zrealizovať, aby sa dosiahol projektový cieľ.

 

2. Realistický a zodpovedný časový plán projektu

Vytvoríme  časový harmonogram projektu - tzv. Ganttov diagram, kde vizuálne uvidíte trvanie jednotlivých činností a ich vzájomné prepojenia, súvislosti a následnosti.

 

3. Adekvátna potreba a dostupnosť zdrojov

K jednotlivým činnostiam priradíme zdroje, ktoré budete potrebovať na ich realizáciu. Plán zdrojov bude definovať konkrétnu potrebu ľudských zdrojov, expertov, technikov, špecialistov alebo strojov, prístrojov, zariadení, podporných pomôcok, kancelárií, telefónov, či financií.

 

4. Zrozumiteľné financovanie

Ďalším krokom, ktorému sa budeme s vašim tímom venovať bude tvorba rozpočtu. Po správnom definovaní potreby zdrojov bude vytvorenie rozpočtu oveľa jednoduchšie ako bez predchádzajúcich činností. Vychádzať budeme z vašich minulých skúseností a kvalifikovaných odhadov.

 

5. Ako zabrániť pracovnému preťaženiu členov tímu

Podporíme vašich projektových manažérov pri definovaní systému práce. Pomôžeme im jasne definovať jednotlivé role na projekte. Každý člen tímu bude mat priradené právomoci a zodpovednosti na projekte. Pokiaľ budú niektorí členovia tímu pracovať na viacerých projektoch, alebo na štandardných operatívnych úlohách, definujeme ich priority na projektoch a odkomunikujeme ich s vedením.         

 

6. Žiadna zbytočná administratíva a strata času na meetingoch

Definujeme komunikačnú stratégiu projektu. Nastavíme štruktúru, frekvenciu a spôsob reportingu. Pripravíme prvotnú agendu pravidelných mítingov a definujem spôsob komunikácie s vedením – status report.

 

7. Plánovanie nie je strata času

Na plánovaní projektu sa bude aktívne zúčastňovať projektový manažér a jeho projektový tím alebo core tím. Pre zvýšenie angažovanosti s projektom sa procesu plánovania zúčastnia aj špecialisti, ktorí budú participovať na realizácií jednotlivých projektových úloh.

Pripravíme váš tím na realizáciu Plánovacieho mítingu, kde projektový manažér bude prezentovať projektový plán vedeniu firmy, vybraným manažérom, špecialistom a zamestnancom firmy, prípadne vaším zákazníkom alebo kľúčovým stakeholdrom.

 

8. Expertná podpora

Po spustení projektu budeme vášmu tímu poskytovať pravidelnú podporu podľa vopred definovaného plánu podpory vo forme skupinového, alebo individuálneho coachingu, mentoringu, ale aj shadowingu.   

 

9. Pravidelný prehľad a rýchla náprava

Na pravidelnej báze budeme pre vás realizovať audity, ktorí vám dajú nezávislý pohľad na realizáciu a stav vášho projektu. V prípade odchýlok, spoločne s vašim tímom vypracujeme návrh nápravných opatrení smerujúci k eliminácií zistených odchýlok.

 

10. Správne ukončenie projektu a dodanie výsledkov

Pred ukončením projektu pripravíme váš projektový tím na efektívne ukončenie projektu. Podporíme ich pri získavaní priebežnej akceptácie projektových výstupov, ako aj pri získaní formálnej zákazníckej akceptácie. Súčasťou podpory ukončovania projektu bude spolupráca na záverečnom post implementačnom audite, zosumarizovaní projektovej dokumentácie a poučení z projektu – lessons learned.

COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

pozrite sa na svoje projekty zblízka - získajte detailný pohľad na projektový manažment a zároveň uvidíte vaše projekty komplexne a v biznis súvislostiach

inšpirujte sa vybranými realizovanými projektami - manažérskymi riešeniami, prejdite do časti Príklady biznis solutions projektov

 

COMM-PASS Efektívny štart projektov

rozbiehate nové projekty? získajte expertnú podporu - od efektívneho štartu až po úspešné ukončenie projektu

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov - viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Efektívny štart projektov

 

COMM-PASS Body of Knowledge

pre viac informácii o našom know - how a prístupe k realizácii workshopov KLIKNITE SEM

 

Ponúkame vám naše viac  ako 15 ročné skúsenosti s riadením projektov na Slovensko / Českom a európskom trhu.

Vychádzame z medzinárodných štandardov a „best practices“ riadenia projektov, ktoré prispôsobujeme konkrétnym potrebám klientov a ich projektom.

Náš program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR a disponujeme 12 akreditovanými projektovými manažérmi, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti z biznisu.

Prostredníctvom našich skúsených konzultantov na projektový manažment, ktorí vnímajú jednotlivé projektové úlohy ako súčasť vášho biznisu, získate komplexný servis potrebný pre efektívne zvládnutie kritických krokov od počiatku projektu, jeho inicializáciu a plánovanie.

Priebežná podpora a odborné audity vám zabezpečia efektívne využitie vašich financií a energie. Ako náš klient tak získavate priestor pre zameranie sa na vaše experné know-how, ktoré vám generuje váš biznis a profit.

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH