Workshopy - manažérske vzdelávanie

naše služby - čo robíme

 

 

Moderné manažérske vzdelávanie a rozvoj

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

 

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

INSPIRE & ASPIRE

Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania - Social Brain Development

ďalšie informácie nájdete nižšie alebo nás kontaktujte

 

 

 

1. Manažérske tréningy a poradenstvo

 

COMM-PASS služby - komplexný rozvoj manažérskeho a ľudského potenciálu

zvyšovanie biznis hodnoty firmy a plnenie firemných cieľov, realizácia biznis projektov

 

prehľad našich služieb nájdete nižšie

 

 

 

 

2. Manažérske a biznis programy

 

Operational Excellence Programy - maximalizácia biznis hodnoty a ľudského potenciálu

špecializované programy manažérskeho rozvoja a zvyšovania biznis hodnoty firmy

 

prejdite do časti Manažérske a biznis programy

 

 

 

 

3. SMART Line workshopy a programy

 

Social Brain Development - inovatívny systém manažérskeho vzdelávania

prevádzková excelentnosť, manažérsky rozvoj, biznis inovácie a zmeny

 

prejdite do časti SMART Line workshopy

 

 

 

 

4. Modulové workshopy - manažérsky rozvoj

 

inovácie - biznis hodnota - ľudský potenciál

katalógové moduly workshopov - východiská individuálnych tréningových riešení

 

prejdite do časti Modulové workshopy

 

 

Manažérske workshopy - manažérske vzdelávanie prináša biznis hodnotu a reálne výsledky v praxi. Zmena postojov, návykov, schopností a manažérskych zručností manažérov a celých tímov je podporovaná najnovšími výskumami neurovedy - princípmi SMART Brain a aktívnym Vitality manažmentom. Štandardný a agilný projektový manažment prináša biznis hodnotu pre firmu, podporuje projektových manažérov, ale aj technických a administratívnych pracovníkom. MEGATRENDY vo vzdelávaní menia požiadavky na moderné vzdelávanie, ktoré musí prinášať dynamické zmeny a inovácie, reálne výstupy, reálne projekty a biznis hodnotu.

Manazersky rozvoj_workshopy_vzdelavanie_w

01

Manažérsky rozvoj - workshopy

Aktívne manažérske vzdelávanie - manažérske workshopy a tréningy ("manažérske školenia") prinášajú inovácie, rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností (soft skills). Komplexný program rozvoja manažérskeho a ľudského potenciálu.

Manažérske vzdelávanie prináša biznis hodnotu a lepšie plnenie biznis firemných cieľov. Biznis vzdelávacie programy generujú reálne biznis výsledky.

02

Projektový manažment

Komplexná realizácia projektu - plánovanie, spôsob realizácie, efektívne riadenie až po úspešné ukončenie projektu. Megatrendy a projektový manažment v praxi moderného manažéra. Biznis hodnota projektov podporuje firemné ciele, manažérsky rozvoj a motiváciu. Biznis aplikácie projektového manažmentu v rôznych oblastiach firmy a rôznych biznis odvetviach. Soft skills - manažérske zručnosti úspešného projektového manažéra.

Projektovy manazment_w

SMART Brain_2_w

03

SMART Brain

Aktívny rozvoj mozgu. Najnovšie výskumy a zistenia neurovedy v praxi moderného manažéra. Neuroleadership a manažérske zručnosti 21. storočia. Sociálne učenie, moderné formy učenia a rozvoja nášho mozgu.

Nový pohľad na správanie manažérov, princípy učenia, manažérske vzdelávanie, motiváciu, kreativitu a inováciu. Ako ľudský mozog riadi manažérsku výkonnosť a produktivitu. Nový pohľad na ľudské emócie - vzťah EQ a IQ. Mozgové mapy a manažérske zručnosti.

04

Vitality manažment

Náš manažérsky štýl opvplyvňuje naše zdravie. Nové vedecké fakty menia náš pohľad a chápanie manažérskej reality. Sedenie je „fajčením dnešnej doby“. Nedostatok vhodného pohybu môže mať fatálne následky na zdravé a plnohodnotné fungovanie mozgu a tela. Bolesť chrbta dokáže prekaziť aj tie najlepšie manažérske plány.

Aktívny manažérsky pohyb zlepšuje systém pozornosti, zlepšuje schopnosť koncentrácie, umožňuje predchádzať syndrómu vyhorenia, zlepšuje kognitívne fungovanie a zvyšuje emocionálnu stabilitu.

Vitality manazment_w

Coaching_w

05

Coaching

Zmena je radosť a inšpirácia - zmena je krok vpred. Nové a inšpiratívne pohľady. Pozitívne zmeny a inšpirácie. Nové možnosti - prekonávanie terajších hraníc - spochybňovanie status quo.

Dynamika, prekonávanie pasivity a skutočná chuť napredovať. Prekonávanie paradigiem a zastaraných spôsobov myslenia a konania.

Najnovšie zistenia neurovedy a manažérsky coaching - dosahovanie reálnych výsledkov a zmeny mozgových máp.

06

Osobnostný rozvoj

Spokojnosť v práci - sebauspokojenie - vlastný sebarozvoj. Každý problém v sebe skrýva riešenie - riešenie je v každom z nás a z vonku sa nedá nanútiť. Skutočný záujem o dosiahnutie výsledku. 

Poskytovanie podpory - tímová práca. Aktívna podpora komunity. Príležitosť pre zlepšenie existuje vo všetkých oblastiach.

Osobnostny rozvoj_1_w

Procesny manazment_2_w

07

Procesný manažment - riadenie procesov

Schopnosť definovať a vidieť proces v súvislostiach. Identifikovanie a eliminovanie duplicitných činností a činností bez pridanej hodnoty. Dôkladná analýza a základné pochopenie procesu prináša reálne zlepšenia. Metódy ako meniť a zefektívňovať procesy.

Tvorba a používanie systému a nástrojov definujúcich a mapujúcich aktuálny stav firemných procesov a ich vplyv na fungovanie tímu, oddelenia alebo vlastnej práce.

08

Poradenstvo - management consulting

Interim manažment na vašich projektoch. Projektová implementácia. Manažérske poradenstvo - business consulting - management consulting. Podpora pri realizácii vašich konkrétnych projektov.

Tvorba a aplikácia manažérskych nástrojov. Nové skúsenosti, akcia a podpora pri dosahovaní vašich biznis a projektových cieľov.

Poradenstvo-management consulting_w

COMM-PASS Solutions_1_w 

09

COMM-PASS Solutions - biznis riešenia

špecializovaný biznis program

manažérske vzdelávanie a manažérske workshopy prinášajúce biznis hodnotu

riešenia konkrétnych manažérskych problémov a výziev

tvorba a implementácia biznis riešení

podpora a dosahovanie biznis cieľov

10

Teambuilding

Moderný teambuilding nie je detská hra

aktívny teambuilding podporuje rozvoj manažérskej kreativity, inovatívnosti a vitality

tvorivé teambuildingové aktivity podporujú lepšie pochopenie a prepojenie získaného manažérskeho know – how počas workshopu a ich prenos do praxe

COMM-PASS_teambuilding_w


 

11

Technicko - odborné workshopy a poradenstvo

COMM-PASS systém opatrení na ochranu pred ESD - elektrostatický výboj

komplexný servis služieb súvisiacich s ochranou pred ESD

služby poskytujeme formou tréningov - workshopov a realizačných projektov

Portfólio workshopov - manažérske vzdelávanie

(workshopy, tréningy, biznis programy, poradenstvo)

 

Katalóg workshopov si môžete voľne stiahnuť v PDF formáte zo SlideShare

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH