Ako využiť projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne

projektový manažment pre „ne“ - projektových manažérov

Innovation Project Management Leadership

 

Spoznajte najnovšie výskumy neurovedy a fungovania ľudského mozgu a v manažérskej praxi: prejdite do špecializovanej časti - SMART Brain - rozvoj mozgu

 

Viac radosti z práce...

 

Práca nám berie alebo dáva energiu

 

Je možné si prácu aj užívať alebo sa musíme stále len stresovať a naháňať?

 

AJ TÁ NAJLEPŠIA PRÁCA NÁS PRESTANE BAVIŤ...

keď ju robíme pod stresom, nič nestíhame, tlačia nás obrovské nároky, ciele, výzvy a nekonečné problémy...

 

 

Čo AK nerobíme všetko správne?

 

Čo KEBY sme to SKÚSILI robiť ináč?

 

Nikto to neurobí za nás, ale môžeme sa podporiť v tom, aby sme to lepšie zvládli...

 

 

Projektový manažment v bežnej praxi

efektívna výbava moderného manažéra

 

Držíte krok nielen s modernými technológiami, ale aj s najnovšími manažérskymi TOP trendami

 

Aj technické a manažérske nástroje, systémy, KPI alebo projekty majú svoju ľudskú stránku - za každým úspechom firmy sme MY - ĽUDIA

 

Spoločne môžeme odstrániť prekážky, ktoré nám berú radosť z práce...

 

 

Projektový manažment v bežnej praxi

1 - dňový praktický workshop

 

Týždeň projektového manažmentu na Slovensku

rozšírte svoje znalosti a získajte nové schopnosti riadenia projektov

 

aktuálne termíny a miesta realizácie získate nižšie - kliknite sem - organizačné informácie o workshope

BENEFITY: čo získam - čo sa naučím

 

workshop vám umožní:

spoznáte 6 základných krokov ako pripraviť úspešnú realizáciu projektu

získate efektívnu analýzu kľúčových podporovateľov projektu, jeho odporcov a stratégiu ako zvládnuť obe skupiny

identifikujete riziká, ktoré môžu ohroziť realizáciu projektu

nastavíte si zrozumiteľné, pochopiteľné a jednoznačné ciele projektu

pripravíte si realizovateľný plán aktivít, ktoré musíte vykonať, aby ste dosiahli projektové ciele

časovo zladíte realizáciu činností na projekte, aby ste pracovali efektívne

efektívne zhodnotíte obmedzenia projektu a spôsoby ako ich zosúladiť

jasne zadefinujete zodpovednosti, úlohy a komunikáciu počas realizácie projektu

 

na vašich projektoch šetríte:

až 50% času
20 - 30% nákladov
efektívnou realizáciou ušetríte až 40 pracovných dní ročne

 

 

1. workshop chcem pre seba:

zvýšite svoju hodnotu a môžete byť prínosnejší pre firmu

rozšírite svoje kompetencie v oblasti riadenia / riešenia problémov a výziev a prinášate firme lepšie výsledky

získate jednoduché a účinné manažérske nástroje

schopnosť použiť projekty na akékoľvek úlohy z oddelení

nové výzvy, problémy, náročné ciele - získate nové a efektívne návody a spôsoby ich riešenia

 

 

2. workshop chcem pre kolegov z môjho tímu:

objavte a podporte nové možnosti efektívnejšieho a samostatnejšieho fungovania

zvýšenie angažovanosti a motivácie pracovníkov prostredníctvom lepšej komunikácie a spolupráce vo firme

rozvíjanie mladých a nádejných talentov, high potentials

projekty nie sú strašiak, projekty vám môžu pomôcť aj v oblastiach - v oddeleniach, kde ste sa doteraz trápili

 

 

3. čo získa firma:

reálna - priama pridaná hodnota workshopu - pracujete na vlastnom projekte

nové efektívnejšie formy riadenia úloh a projektov

lepšie firemné výsledky

vyššia flexibilita, inovatívnosť

lepšia adaptabilita k zmenám

lepšie využívanie dostupných zdrojov

 

Získate nové možnosti a inšpirácie:

ľudia keď sú v rutine - nevidia to, čo by mohli robiť ináč

lepšie pracovné prostredie - lepšia atmosféra a radosť z práce

 

Chcete aby vaše projekty fungovali efektívne a:

ľudia boli iniciatívni

ľudia boli aktívni

ľudia sa na projekt tešili

ľudia neuprednostňovali oddelenie pred projektom

 

to nevznikne automaticky, ale je to možné - je potrebné na tom účinne a systematicky zapracovať

 

Prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov:

za zvýhodnených podmienok môžete získať COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo workshop?

 

moderné riešenie problémov a výziev v dnešnom modernom svete - moderné projekty

ako získať väčšiu pohodu v dnešnom náročnom, modernom, dynamickom a meniacom sa svete - VUCA world

máte možnosť rozpracovať si vlastný projekt

 

odhaľte skutočnú podstatu projektov

získate schopnosť aplikovať projekty v rôznych oboroch a biznis oblastiach - aplikovaný projektový manažment

ukážky projektov z rôznych oblastí nájdete v časti Príklady biznis solutions projektov

Manažérsky rozvoj priamo v praxi

 

aktívne učenie sa nových vecí podporuje produkciu dopamínu - mozog nám dáva dobrý pocit - SMART Brain

happy chemicals - spoznáte ich, zistíte ako ich ovplyvňuje váš štýl práce

menej chýb, lepšie výsledky, menej prerábok, minimálna administratíva a menej stresu

 

stretnutie zaujímavých ľudí a networking - získate nové skúsenosti, pohľady a inšpirácie

letná projektová inšpirácia

 

zmeny nedokážeme urobiť za vás, ale môžeme vás podporiť v tom, aby ste to lepšie zvládli alebo si objednajte podporu projektovej implementácie - COMM-PASS Solutions - Projektový manažment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah a témy workshopu

projekty - jednoducho a prakticky aplikovateľné v bežnej praxi

6 praktických krokov úspešného projektu:

... základné princípy a nástroje Projektového manažmentu - jednoducho a prakticky aplikovateľné v bežnej praxi

 

Pomôžeme vám naštartovať vaše projekty. Spolu v vami urobíme náročnú prácu pri základnom plánovaní vášho projektu. Ukážeme vám ako efektívne a spoľahlivo riadiť projekty.

 

Spôsob ako efektívne naplánovať projekt

1. Analýza stakeholdrov

2. Úvodné zadanie projektu

3. WBS - hlavný plán prác

4. Gantt chart - časový plán

5. Projektový 3-uholník

6. RACI matrix

 

Spoznáte špecifiká projektového prostredia:

ako efektívne komunikovať na projekte

ako úspešne motivovať ľudí na projekte

ako sa vyhnúť konfliktom na projekte

ako podporiť spoluprácu medzi oddeleniami a projektom

 

spoznáte vybrané najnovšie výskumy neurovedy, ľudské správanie, fungovanie nášho mozgu ako to všetko vplýva na úspech projektu - SMART Brain

 

reálna prax už na workshope - všetko sa učíte počas riešenia vlastného projektu

 

Výsledok - čo získate

Výsledkom vašej práce na príprave projektu bude Úvodné zadanie projektu a kľúčové plány prác - projektových aktivít, času a zodpovedností na projekte. Tieto aktivity sú potrebné k úspešnej realizácii a efektívnemu riadeniu vášho projektu.

 

COMM-PASS Nástroj na riadenie projektov

za zvýhodnených podmienok môžete získať Nástroj na riadenie projektov - viac informácii

Nástroj na riadenie projektov slúži ako prehľadná a efektívna softwarová podpora riadenia projektov

 

 

Trvanie workshopu: 1 deň

 

ďalšie informácie vám poskytneme osobne, všetky témy a nástroje projektového riadenia počas workshopu pripravíme a prispôsobíme podľa vašich manažérskych potrieb - kontaktujte nás a získajte bližšie informácie

 

workshop Projektový manažment v bežnej praxi - jednoducho a efektívne je vhodný ako úvod do projektového manažmentu

 

 

Ak vaša firemná prax vyžaduje vyššiu odbornosť, môžete pokračovať expertnými workshopmi projektového manažmentu:

komplexný program zameraný na efektívne plánovanie a štart projektov: COMM-PASS Efektívny štart projektov

komplexný rozvojový manažérsky program: AKADÉMIA PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU

Vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: Nástroje a postupy efektívneho riadenia a realizácie projektov

komplexný prehľad vzdelávania a rozvoja v oblasti projektov nájdete v časti PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Priamy prínos a úspory projektového manažmentu

Šetrenie nákladov %
30
Šetrenie času %
50
Šetrenie počet dní do roka min.
40
Nárast inovatívnosti %
300

Organizačné informácie o workshope

Termíny, miesto, cena, podmienky, kontakt a objednávka

Trvanie tréningu - workshopu:

1 deň / 9:00 - 17:00 /


 

Kontakt:

Ing. Peter Minárik, Expert na Projektový Manažment

email: minarikp@commpass.sk

mt: +421 905 852 231

 

Ing. Marián Minárik, Business Solutions Expert

email: minarikm@commpass.sk

mt: +421 907 400 392


 

Najbližšie termíny:

región - TRENČÍN, Nové Mesto, Dubnica, Ilava, Púchov

región - NITRA, Vráble, TT, Levice

región - PARTIZÁNSKE, Nováky, Prievidza, Toplolčany

región - ŽILINA, Martin, Liptovský Mikuláš, Považská Bystrica

región - BANSKÁ BYSTRICA, Zvolen

región - KOŠICE, Michalovce, Prešov, Poprad, Rožňava

Bratislava

o ďalších termínoch vás budeme informovať alebo nás kontaktujte


 

Cena:

170,- EUR bez DPH za 1 deň za osobu

vrátane materiálov, občerstvenia a obedu

pre účastníkov máme k dispozícii 20 miest

znalostná úroveň: úvodný workshop

zvýhodnená cena pri objednávke pre viacerých účastníkov

získajte viac a informujte sa o individuálnych podmienkach pre partnerov workshopu - realizační a spolupracujúci partneri


 

Podpora COMM-PASS Live:

vybraným skupinám účastníkov poskytujeme individuálne zvýhodnené podmienky účasti

študenti a absolventi hľadajúci si prácu

dobrovoľníctvo - expertní dobrovoľníci, dobrovoľníci

matky na materskej dovolenke

pracujúci seniori

viac informácii nájdete v časti COMM-PASS Live

Kontaktujte nás alebo si workshop objednajte online:

 

Vaše Meno (povinné)

Váš Email (povinné)

Subjekt

Váš Text

 

Viac informácii o podmienkach spracovania osobných údajov

Info zóna

uvedomujeme si, že správny výber workshopu vyžaduje čas a dostatok informácii
pre vaše pohodlné rozhodovanie sme pre vás pripravili aj detailné informácie, ktoré vám pomôžu zvážiť, ktorý workshop je pre vás najvhodnejší - prejdite do info zóny

akékoľvek doplňujúce informácie vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky - kontaktujte nás

 

Kedy sa zúčastniť workshopu:

 

nezáleží kde pracujete - HR, marketing, kvalita, výroba, nákup, financie, logistika, shared centrum alebo čokoľvek iné

 

každý z nás má niekedy úlohy, ktoré sú väčšie a náročnejšie ako on sám a ich riešenia vyžadujú širšiu firemnú spoluprácu

 

 

Ak máte záujem o viac informácii - kontaktujte nás alebo prejdite do časti info zóna - projektový manažment, kde sme pre vás pripravili detailnejšie informácie

 

Ako funguje ľudský mozog a vzdelávanie podľa neurovedy

 

 

ďalšie videá a informácie nájdete v časti Ako funguje ľudský mozog - kliknite sem

 

COMM-PASS portfólio - manažérske vzdelávanie

workshopy, tréningy, poradenstvo

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH