O firme COMM-PASS

 

Neuroveda - ako funguje ľudský mozog?

 

 

Neuroplasticita priniesla najväčší objav v oblasti poznania ľudského mozgu za posledných 400 rokov

Vedci dokázali, že mozog sa mení a vyvíja celý život

Mozog na neučenie reaguje jednoducho - nerozvíja sa

Bez toho, aby sme si to uvedomovali - už v mladom veku začína proces degenerácie nášho mozgu

Denne strácame až 85.000 mozgových buniek

ďalšie zaujímavé informácie nájdete vo video sérii Ako funguje ľudský mozog

 

KTO SME?

prinášame unikátny koncept a prístup, ktorý spája výhody a benefity manažérskeho vzdelávania / rozvoja a manažérskeho biznis consultingu

 

know - how realizácie manažérskeho vzdelávania a rozvoja a biznis consultingu - COMM-PASS Body of Knowledge - dozvedieť sa viac, kliknite sem

Spôsob realizácie manažérskeho vzdelávania

Ako pracujeme - forma a spôsoby realizácie workshopov

projektový model workshopov

biznis inteligencia & big data pri realizácii manažérskeho zdelávania

neuroveda - moderné formy učenia a vzdelávania

 

Otvorené workshopy pre verejnosť

Interné - firemné workshopy a programy

 

viac informácii o našom prístupe nájdete v časti Ako pracujeme

 

Projekt Moderny manazer-Vitalny manazer_4_w

Aktívny rozvoj zdravia a vitality

video séria - najnovšie výskumy o fungovaní ľudského tela v manažérskom živote, viac informácii nájdete v časti Aktívny rozvoj zdravia a vitality

 

Náklady sedavého štýlu práce - Vitality manažment - rozvoj zdravia a vitality

 

 

Aktívne riadenie stresu (Manažérsky re-ŠTART - Ako funguje ľudský mozog)

 

Moderné manažérske vzdelávanie a rozvoj

 

komplexný systém zvyšovania biznis hodnoty firmy a kvality života manažérov prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí

COMM-PASS Social Brain Leadership 2030

INSPIRE & ASPIRE

Inovatívny systém manažérskeho vzdelávania - Social Brain Development

prejdite na prehľad Social Brain Leadership 2030 - manažérske workshopy a vzdelávanie

 

REFERENCIE

 

skúsenosti a odporúčania manažérov a účastníkov workshopov

 

viac informácii nájdete v časti Referencie a skúsenosti

 

Test mozgu - pozornosť a farby

 

 

mozog nás môže niekedy úplne sklamať

spoznajte ako funguje ľudský mozog pri rušivých signáloch

ako ľudský mozog dokáže zvládať konfliktné zadania a úlohy

 

Otestujte svoj mozog - spoznajte ako funguje ľudský mozog - SMART Brain

zaujímavé video testy mozgu nájdete v časti Test mozgu

 

Atmosféra a ukážky workshopov

 

nechajte sa inšpirovať novými možnosťami

 

nové pohľady a ukážky z workshopov nájdete v časti Galéria

 

Tvorba WBS_38

Kvalitnejší mozog - lepší život

 

mozog je tvorcom kvality nášho života, biznis a manažérskej prosperity

informacia premenená na znalosti - aplikácia teórie v praxi a v živote je základom dosiahnutia úspechu a zmeny

 

aktívne zmeny mozgu v živote manažéra - Social Brain Development - prejdite do časti Vzdelávanie a život manažéra

 

najnovšie výskumy neurovedy o fungovaní ľudského mozgu aplikované v manažérskej praxi nájdete v časti SMART Brain

získajte informácie ako dosahovať dlhodobé zmeny mozgu - štrukturálne a funkčné zmeny mozgu, ktoré prinášajú zmeny v živote a v manažérskom správaní, fungovaní a nové manažérske schopnosti - kontaktujte nás

Prehľad o našom prístupe, spôsobe práce a know - how nájdete v časti Ako pracujeme

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_12_w

Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky

 

pohodlný a praktický online kontaktný formulár, mail alebo telefón

 

akékoľvek otázky vám radi zodpovieme a poskytneme detailné informácie - kontaktujte nás

 

Vyhlásenie o zodpovednosti

Informácie, videá, obrázky, schémy, články alebo akýkoľvek obrazový, textový alebo zvukový obsah a vyjadrenia a zobrazenia dostupné a nachádzajúce sa na web stránkach, vo videách, prezentáciach alebo akýchkoľvek iných nosičoch majú informatívny alebo edukatívny charakter.

 

Používanie na vlastné riziko:

Nie všetky cvičenia, informácie a obsah sú vhodné pre každého. Tieto informácie alebo obsah používate výhradne na vaše vlastné riziko. Za ich akékoľvek použitie, akékoľvek konanie a rozhodovanie na ich základe a nakladanie s nimi preberáte plnú zodpovednosť. Je vašou vlastnou zodpovednosťou zhodnotiť váš zdravotný a mentálny stav (odporúčame konzultovať váš zdravotný stav s lekárom alebo fyzioterapeutom), stav firmy, manažérskeho konania alebo vašich klientov pred akýmkoľvek použitím informácie alebo obsahu.

Je na vašom vlastnom nezávislom zvážení, rozhodnutí a určení či a ako budete používať a nakladať s informáciami alebo obsahom. Akýkoľvek cvičebný alebo manažérsky a biznis program môže spôsobiť následky v podobe zranenia, škody alebo straty. Dobrovoľným realizovaním dostupných cvičení, manažérskych a biznis programov – dostupných informácii alebo obsahu si uvedomujete a beriete na vedomie možné riziká a následky.

 

Kompletné znenie a podmienky Vyhlásenia o zodpovednosti COMM-PASS s.r.o. nájdete v časti Vyhlásenie o zodpovednosti

 

COMM-PASS firemná prezentácia - INTRO

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH