Expertný Coaching

aktívny manažérsky rozvoj a rast

 

 

 

 

 

 

 

Coaching podľa výskumov neurovedy

 

 

Neuro coaching - coaching z pohľadu neurovedy

 

jedinečný workshop o modernom coachingu

efektívne techniky, metódy a prístupy moderného coachingu podľa najnovších výskumov neurovedy

len 5% nášho fungovania mozgu je naozaj autentické a nové

šokujúce zistenie: zabúdame 90% informácii do 30 dní od ich prijatia

veľká časť zabúdania prebieha do pár hodín po prijatí informácie

čo nepoužívame, to strácame - ako coaching podporuje naše návyky

ako vplýva dopamín na proces coachingu a učenia

 

viac sa o workshope dozviete v časti Neuro coaching - coaching z pohľadu neurovedy

Coaching

 

expertný coaching

On-the-job training

individuálny a skupinový coaching

manažérsky coaching

projektový coaching (skupinový a individuálny)

business coaching

life coaching

 


 

zmena je radosť a inšpirácia - zmena je krok vpred

nové a inšpiratívne pohľady

pozitívne zmeny a inšpirácie

nové možnosti - prekonávanie terajších hraníc - spochybňovanie status quo

dynamika, prekonávanie pasivity a skutočná chuť napredovať

prekonávanie paradigiem a zastaraných spôsobov myslenia a konania

 

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_47_w

COMM-PASS_manazerske vzdelavanie_50_w

 

 

 

prevencia - inovácia - riešenie problémov

GROW model

podpora a rast v praxi

posun na ďalšiu manažérsku úroveň

riešenie náročných výziev a situácií

nezávislý pohľad expertov

otvorenie nových možností

 

ZÍSKAJTE NAJNOVŠIE INFO O AKTUÁLNYCH WORKSHOPOCH