Cieľom mozgu je nemyslieť

Posted on Leave a comment

Cieľom mozgu je nemyslieť Každé ráno, keď pripravujem a veziem deti do školy, v čase, keď je moja manželka na služobnej ceste, si uvedomujem, aký je rozdiel medzi tým, že niečo poznám (viem), a tým, čo denno-denne robím v praxi. […]

Môj mozog je môj šéf

Posted on Leave a comment

Môj mozog je môj šéf Odkedy sme sa vo  firme začali intenzívne venovať tomu, ako funguje ľudský mozog, sa mi žije oveľa lepšie. Na veľa situácií, či už v osobnom, alebo i pracovnom živote, sa už pozerám ináč ako kedysi. […]

Aktívny rozvoj mozgu

Posted on Leave a comment

Aktívny rozvoj mozgu Poznáte ten pocit, keď sa vám niečo podarí, dokončíte náročnú úlohu alebo zrealizujete nový projekt. Eufória, pocit víťazstva a dobrá nálada. To neprichádza náhodou. Váš mozog vás práve obdaril dopamínom.   Produkcia dopamínu nie je samoúčelná. Dopamín je […]

Riadenie kvality v súvislostiach – 2

Posted on Leave a comment

Riadenie kvality v súvislostiach demografie, Industry 4.0 a „Social Brain Leadership“ pokračovanie – 2. časť   Prax ukazuje, že manažéri kvality a pracovníci kvality majú väčší s problém manažérskym a líderským pohľadom na kvalitu ako s odbornou znalosťou špecifických kvalitárskych smerníc a systémov. Chýba im […]

Riadenie kvality v súvislostiach – 1

Posted on Leave a comment

Riadenie kvality v súvislostiach demografie, Industry 4.0 a „Social Brain Leadership“   Európska populácia naďalej starne a s tým súvisia aj zmeny požiadaviek na automobily. Do popredia sa budú dostávať nie len požiadavky na zvyšovanie komfortu jazdy a ekologické riešenia, ale najmä systémy podporujúce bezpečnosť […]